Våldtäkt har inga förmildrande omständigheter

Posted on 29 april, 2008

0


Amnestys enkät ”VAR GÅR GRÄNSEN? EN ATTITYDUNDERSÖKNING OM VÅLDTÄKT” genomfördes på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2008. Den visar att 1 av 10 av de tillfrågade anser att kvinnans beteende eller klädsel eller relation till mannen kan utgöra förmildrande omständigheter för en våldtäkt.

Svensk Text -TV utgår från samma enkät och har tolkat den så att det är så många som 20% dvs var femte person som anser att det kan finnas förmildrande omständigheter. Det är naturligtvis oroväckande att någon överhuvudtaget kan ange förmildrande omständigheter för en våldtäkt. En kvinna ska kunna gå klädd hur som helst vara hur berusad som helst och ändå gå säker. Principen för personlig integritet upphör aldrig att gälla. Verkligheten är nu sådan att det finns psykiskt sjuka människor som inte anses kunna kontrollera och inte heller kunna ta ansvar för sina handlingar. De ska låsas in på livstid. Men det finns också de som har en attityd att det är okej att våldföra sig på en kvinna givet vissa omständigheter. Fruktansvärt! Avskyvärt! Det är aldrig okej. Det finns inga förmildrande omständigheter. Varje människa måste ställa till svars för ett sexuellt övergrepp och bestraffas och bokföras. Våldtäkt är att tvinga sig på en annan människas mot dennes vilja eller att utnyttja någon som är försvarslös. Och att blotta sig kan vara ett steg på väg mot grövre förseelser.

Att man kan bli oskyldigt dömd en gång är en risk. Två gånger, mjaa kanske. Men tre gånger. Knappast. Den som gjort sig skyldig till tre brott med sexuellt kriminellt beteende bör få ett livslångt övervakningsstraff.

Idag finns olika sätta att bestraffa och minska rörelsefriheten för våldtäktsmän. Fotboja, kemisk kastrering, yrkesförbud på områden där det finns för risk andra att råka illa ut. Det räcker inte med vård eller tidsbegränsad bestraffning. En sexualförbrytare som upprepat sitt beteende utgör för alltid ett hot mot samhället.

Hur ändrar då samhället på attityden om förmildrande omständigheter? Den princip som måste präntas in tidigt är respekt för den andres integritet. Denna respekt är helig. Ingen har rätt att med sexuellt våld kränka en annan människa utan att därmed bli bestraffad och hamna i ett kontrollregister med livslång övervakning. Det finns inga förmildrande omständigheter. Ett nej är ett NEJ!

Posted in: Uncategorized