Revidera och uppdatera bibeln

Posted on 26 augusti, 2008

0


Den Kristna tron och dess heliga bok bibeln har reviderats ett antal gånger och består av flera olika böcker skrivna under en period av kanske 1 600 år. Olika ”redaktioner” har vid olika tidsperioder diskuterat bibelns sammansättning.

Vissa delar har uteslutits andra har kommit till. Gamla Testamentet handlar om det judiska folkets historia och Nya Testamentet om Jesus och de första kristna församlingarna under romarriket. GT beskriver guden Jahve, ”Herren”, vilket tycks vara en helt annan Gud än den Jesus representerar. Att vara bokstavstroende är att ställa upp på den ”redaktion” av människor som slog fast vilka böcker som skulle ingå i bibeln. Några dömdes ut som irrläror men har funnits vid sidan om.

Bibelns innehåll bär vittnesmål om mycket gamla värderingar och sätt att se på människan. Här rättfärdigas folkmord på människor och grupper som bodde där israeliterna ville slå sig ned efter vandringen genom öknen. Inte konstigt att en sådan mentalitet kan prägla israelernas värderingar mot palestinerna. Å ena sidan bar man på stentavlor med budet ”Du skall icke döda”. Å andra sidan var det okej att oprovocerat angripa ett folk och tillintetgöra dem för att själv bosätta sig där. Här finns ursäkten för alla andra kolonialiseringar och imperialistiska övergrepp i Guds namn.

Gamla testamentet är ett sammelsurium av motsägelsefulla moraliska och politiska manifest, det ena mer ogudaktigt och omänskligt än det andra. Här förmedlas, hat, hämnd och blodsoffer. Även Jeshua/frälsaren Jesus död på korset kan ses som ett blodsoffer i enlighet med judisk tradition.

I historien om den incestuösa familjefadern Lot och invånarna i Sodom skulle hela denna stad ha förgjorts av Gud därför att man inte fann tillräckligt många goda män där. Lot fick fri lejd därför att han hade försvarat två gäster, änglar som kommit till staden för att se hur illa det stod till. Då invånare önskade änglarna att förlusta sig på menade Lot att han inte kunde acceptera homosexuell våldtäkt på män och erbjöd istället sin hustru och sina två döttrar som våldtäktsoffer. För denna ”goda gärning” fick Lot möjlighet att lämna staden innan Gud sände sin förgörande eld. Lots hustru vände sig om och som straff förvandlades hon till en saltstod. Visst man kan läsa den som en sedelärande berättelse om att inte vända tillbaka utan gå vidare och så har många av bibelns berättelser kommit att både ursäktas och användas. Men denna judiska vandringssägen finns i bibeln som en sanning av Guds hand. Och i denna sägen finns tecken på möjligheter att förhandla med Gud och att lura Gud.

Att Sodom gick under i ett vulkanutbrott är möjligt och att människor såsom Lots hustru på grund av kalkutfällning vid den enorma hettan och tillsammans med Döda havets salt förvandlades till en saltstod är också möjligt.

Vi kan tack vare utgrävningar från Pompeji se människor förstelnade i dödsögonblick och förstå att sådana groteska ”statyer” fanns efter vulkanutbrottet som drabbade Sodom. Hur som helst så är det dags att göra en ny revidering av bibeln. Om den ska anses vara sedelärande måste man fastställa vad för slags moral som kristenheten står för och låta sådana mer lämpliga historier finnas kvar. Övriga kan rensas undan. Och man måste vara tveksam till stora delar av Gamla Testamentet. Detta skulle vara i linje med och en självklarhet för en levnadsfilosofi som vill utvecklas och vara till gagn för mänskligheten, andligheten och Gudstroende. ”Du skall inga andra Gudar hava jämte mig”.

Nä låt israelerna ha Jahve och så kan kristenheten tro på och tillbedja en Gud Jesus representerar ”Fadern”. En ren lära är renlärig och ska man hävda tron på en Gud måste man faktiskt välja. Även Nya Testamentet innehåller tveksamheter så inte heller denna del står fri från behov av putsning. Det pågår nu ”revideringar” som snarare är att utgå från mer ursprungliga texter än de översättningar på översättningar som vi idag har. Bidrar de till utveckling och fönyelse? Eller är det ett förstärkande av bokstavstroende. Den feministiska teologin lär höja röster för en mer könsneutral och varierad terminologi.

Börje Peratt

Posted in: Uncategorized