Våra fri och rättigheter kräver ansvar

Posted on 18 september, 2008

0


Heliga principer skyddar både individens och människornas frihet. Till dessa heliga principer hör; upphovsrätten som grundlagsskyddar vem som skapat ett alster.

Vi har yttrandefriheten som ger var och en rätt att hävda sin åsikt och sin synpunkt. Båda dessa rättigheter samverkar så att vi får ett öppet och fritt samhälle. När nu upphovsrätten urholkas och rycker undan marken för det fria skapandet blir effekterna att allt färre kan leva på sitt skapande.

Inom musikbranschen innebär det ett minskat antal artister med musikkontrakt och ett allt smalare utbud istället för som man skulle kunna tro ett bredare. Samma fenomen syns nu inom filmen. Vilka trycker på här?

Jo Karl Sigfrid (Moderat). Eftersom folk ändå piratkopierar så tycker Karl Sigfrid att man lika gärna kan legalisera dessa urkundsstölder. Denna märkliga moral skulle innebära att eftersom människor snattar kan man väl lika gärna ta bort betalning i kassan över huvud taget. Den som tänker lite längre inser att då skulle affärer och marknader försvinna och ersättas av mindre rationella sälj och köpsystem.

De som tycker att man kan släppa kriminaliteten fri inom kulturen, är samma som skriker efter poliser och kräver inskränkningar i allemansrätten. Sitter man på sin strandtomt vill man inte se svamplockare och fiskare i närheten av sina domäner. Själviskheten får ett fult ansikte så fort det kommer till privilegier och exklusiva markäganden.

Allemansrätten  ger varje människa frihet och ett ansvar att röra sig i naturen. Låt inte egoistiska politiker rasera detta. Det som är märkligt är att Karl Sigfrid länge stod upp för och försvarade människans rätt till sin integritet mot FRA lagens införande. Det som verkade så karaktärsstarkt, högstående och moraliskt beundransvärt har fått en fadd eftersmak. Inkonsekvensen i Karl Sigfrids tänkande, värderingar och handlingar blir i skenet av den flagranta egoismen förvirrande.

Jag vill ha frihet att göra vad jag vill och i smyg..

Krafterna som vill inskränka yttrandefriheten som vill hindra att avvikande fakta kommer fram och stoppa dem som forskar på den yttre grenen.

”Jag håller inte med dig i allt du säger men är beredd att kämpa för din rätt och frihet att uttrycka dig.”

Posted in: Uncategorized