Svampmolnet över ungdomen

Posted on 7 november, 2008

0


Vi ser nu en ny trend bland unga som förskräcker. Rökningen ökar och med den drogerna.

Svampen på Stureplan har varit Stockholms mötesplats sedan den ursprungliga ”kantarellen” invigdes 1937. Det var då en mycket livlig trafik med korsande vägar från alla håll. Men allteftersom platsens popularitet som samlingspunkt steg har den erövrats av en växande trottoar. Idag är det ett torg runt själva svampen. Här har nu kafeterior och restauranger berikat miljön. Stämningen påminner om ett Rom med sina Trattoarier.

Inte lika trevligt är att se alla rökande ungdomar. Vi rökte på min tid. Det var 1960-talet och våra föräldrar hade då ännu inte helt förstått de hälsofaror som tobaken medförde. Så vi kan kanske ursäkta oss med okunskap.

Finns det andra ursäkter än dumhet idag. Att tillhöra, att vara trendig, att vara självständig och tuff. Ungdomen utsätts, precis som vi då, för tobaksbolagens manipulativa och ”dolda” och i flera fall illegala marknadsföring.

Många långfilmer får också idag finansiering via tobaksbolagen. Och 2000-talets skådespelarna röker för fullt i filmerna. Dagens ungdom luras med på samma sätt som vi gjorde. Om den tuffa eller vackra förebilden röker på stora duken så är det ”nödvändigt att röka” för att vara ball och vacker.

Stureplan är centrum för det unga vackra innefolket. Rökmolnet lägger sig som en gulvit smog och dessa ”medvetna” ungdomar som till vardags kräver att miljön ska bli bättre för klimatets skull orsakar sin egen miljöförstöring. Visst är det sorgligt.

Börje Peratt

Posted in: Uncategorized