Giftermål för alla

Posted on 12 november, 2008

0


Kärlek är gränslös och könlös.

Religiösa anser att Gud har skapat människan. Rent logiskt måste Gud då också ha skapat alla slags kärleksuttryck. Men i religionernas heliga skrifter har ”gudsinspirerade” människor skrivit in begränsningar, lagar och förslag på straff om dessa levnadsregler inte efterföljs. – Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden (2 Mos 21:17). Jodå det står där.

Men det sekulariserade samhället bryr sig inte längre om ”orimliga” uppmaningar och straff. Det finns till och med terapier som går ut på att rensa ut tankar och känslor om sina föräldrar. Men religion är något annat. Den som prästvigs har läst den heliga boken på kors och tvärs och kan då bli indoktrinerad i en tro och ett tänk.

Så länge innehållet i dessa heliga böcker accepteras som grund för tron måste de människor som jobbar i kyrkan, synagogan, templet eller moskén respekteras för sina övertygelser.

Ett äkta par, makar, är en man och en kvinna som fullföljer ett åtagande inför Gud, att sprida släktet. Denna religiösa grundsyn omfattas inte bara av präster utan också drygt 30% av befolkningen.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly anser att präster ska tvingas viga homosexuella. Menar han då också muslimska? Vi har inte längre någon statskyrka så man kan inte dra slutsatsen att han menar Svenska kyrkan. Lars Ohly är förmodar jag inte själv ansluten till något religiöst samfund, än mindre Svenska kyrkan. Som helgjuten kommunist är han troligen ateist. Det han visar upp är en despots fula anlete. Men nu är vi inte på Gulag än mindre i Ryssland och här i Sverige tvingar vi inte människor att gå mot sin övertygelse.

Alla kan registrera ett partnerskap och det är lika juridiskt bindande som en vigsel i kyrkan. Om ett kristet par nu vill gifta sig inför Gud så finns det gott om kristna präster som är villiga att förrätta denna akt och de har stöd för det. De präster som har kommit fram till att alla kärlekar kan äktas inför gud gör antagligen ett bättre jobb att viga homosexuella än någon som gör det under ”pistolhot”. Förresten vilka skulle vilja bli vigda under tvångslika förhållanden.

Lars Ohlys idé är att en präst som vägrar viga homosexuella ska förlora vigselrätten. Ja också denna uppfattning ligger i linje med en auktoritär politikers. Han visar därmed brist på respekt och diskriminerar de präster som av religiös övertygelse kommit fram till vad de anser att giftermål står för.

Nej Lars Ohly håll dina vänsterfundamentalistiska fingrar borta från religionens altare. Samtidigt föreslår jag än en gång att den kristna och även den muslimska heliga boken dateras upp till vår tids förhållanden. De ärkekonservativa religiösa krafterna är ett hot mot samhället och de som vill tro på en kärleksfull Gud.

Börje Peratt

Posted in: Uncategorized