Den kriminella bonusen

Posted on 23 februari, 2009

0


Barack Obama visar vägen och kräver en ny ledarskapsmoral. 

Obama vill begränsa Sötebröds-VDn och Syltburkschefens stölder från samhället.

Men problemet är faktiskt styrelserna som lever i föreställningen att bonus är redskapet att få den ledare man vill ha i företaget. Något som visar att vi behöver styrelser med en annan kompetens och moral.

Det finns många riktiga och bra ledare som är beredda att göra ett utmärkt jobb till en skälig lön. Samma arbetsmoral avkrävs dem som man avkräver sina anställda.

Sveket mot folket

När Tredje AP-fonden gav sin  VD Kerstin Hessius ett ”incitament” bröt man inte bara mot AP-fondens eget reglemente som förbjuder bonusar. Man stal från aktieägarna, dvs svenska folket. Och stöld är vad som i själva verket har pågått under alla dessa år bonusar, gratifikationer och incitament härjat i styrelserummen. Det är inget annat en legaliserad extremt grov kriminalitet. Varje företag bör i renlighetens namn nu uppvisa en bonusreglerad löneavtalspolicy som ska kunna bestraffa styrelsen strängt vid lagbrott.

Lönetak – Hårt reglerad bonus 

Barack Obama föreslår lönetak utan bonus. Kanske ska det ändå finnas denna möjlighet. En eventuell bonusnivå bör var kopplad till företagets sämsta anställningslön. Låt oss maximera bonus till fem lägsta månadslöner. Dessutom ska bonusen endast kunna betalas ut i efterskott då ett företag kan redovisa en faktisk produktionsvinst. Och denna resultatnettovinst ska överstiga en eventuell bonusutbetalning med minst 20 gånger.

All slags neddragning, försäljning av fast egendom eller liknande ska inte betraktas som bonusgivande.

Vi har den miljömärkta svanen och vi har öronmärkning låt oss nu få en ”rättskaffenhetens” märkning av företags avtalspolicy för sitt ledarskap. Varför inte ett vanligt enkelt hänglås.

Sanningen är den att de som vill stjäla gör det där de kan och inom företagets värld kan man göra det utan att det betraktas som kriminellt.

Posted in: Uncategorized