Stäm fildelarna

Posted on 29 juni, 2009

0


Nu föreslår man ny regler för domare för att undvika jäv. Vad sägs om nya regler för internetleverantörer för att sänka Pirat Bay och dess likar.

Vad sägs om ett tydliggörande vad gäller etik och moral totalt sett. De flesta fildelare är tjyvar. Det är inte okej att sno min musik eller vår film och lägga upp på PiratBay och därmed stjäla både vårt skapande och våra möjligheter att överleva på skapandet. Det är inte okej att som internetleverantör slippa ansvar för den kriminalitet som pågår på deras nät. När ska det riktiga skadeståndsmålet (mångmiljonbelopp) drabba Ephone och andra så att det blir någon ordning och reda? De är ansvariga utgivare. Stäm skjortan av dem!

Gör om Pirat Bay till laglig förmedlare för media där man får betala till upphovsmannen. Instifta nya etikregler och lagar så att endast upphovsmannen kan lägga upp sina verk och därmed har kontroll över nedladdningen.

Börje Peratt