Den farligaste miljöförstöringen är rökning

Posted on 29 november, 2010

1


”Det värsta hyckleriet är att röka och kräva bilfritt, att röka och kräva skydd för vatten och djur, att röka och kräva hur andra ska ta hand om miljön. Därför att rökaren är den största miljöförstöraren, den som orsakar mest plågsam död i naturen, den som medverkar till att 600 000 människor dör av passiv rökning varje år. Värst drabbar det barnen.” (Lancet 2010)

Redan 1974 då rökningen var fri och vi tvingades andas andras rök, var vi än befann oss, gjorde jag vidstående affisch (linoleumsnitt). Den kom att användas i en kampanj i Stockholms skolor och såldes via Moderna muséet. Kanske är det dags att ta fram den igen.

Nedanstående text hittade jag på nätet utan författare. Jag tyckte den var tillräckligt bra för att i stort sett översätta rakt av:

CITAT:

Rökning och miljö:

Rökning påverkar inte bara rökarens hälsa, det påverkar också i hög grad den omgivande atmosfären. Rök och cigarettfimpar förstör miljön mer än något annat av människan tillverkat materia. Det orsakar svåra föroreningar i luft, vatten och mark. Produktionen av cigaretter påverkar också miljön på avgörande skadligt sätt.

Alla rökare tror att genom att röka skadar de bara sin hälsa. De är okunniga om eller ignoranta inför det faktum att deras rökning indirekt påverkar andras hälsa. Och rökarna är en av de direkta och farligaste orsakerna till miljöförstöringen.

 

Det är några miljöproblem, som varje rökare bör vara medveten om:

Hur rökning orsakar luftföroreningar?

Det är helt uppenbart att rökning orsakar luftföroreningar och i viss mån också förorenar marken. Ca 4000 kemikalier finns i cigaretter, som andas ut och frigörs i atmosfären. Den totala andelen rökare i världen idag antas vara 25- 30% . Det tyder på att en enorm mängd föroreningar släpps i atmosfären varje dag.

 

Hur rökning orsakar mark-och vattenförorening?

Föroreningar orsakas på grund av rökning inte är begränsat endast till luften eller kroppen utan i viss mån påverkar det också och förorenar mark och vatten. Varje dag kastas miljontals cigarettfimpar på marken. De flesta cigarettfimpar hamnar slutligen via regnvatten och brunnar i sjöar och floder. Fiskar och andra djur äter dessa fimpar vilket leder till döden. De återstående fimparna som blir kvar på marken tar ungefär 25-26 år innan de bryta ner. Gifter, tillsatser och kemikalier lakas ut i marken och förorenar mark och växter. Under torrperioderna kan cigarettfimpar även orsaka stora bränder.

 

Hur cigarettproduktionen påverkar miljön?

En större negativ påverkan på miljön orsakas av produktionen av cigaretter. Marken, som används för odling av tobaksväxter, skulle också kunna utnyttjas bättre för att producera mat för länder i tredje världen. Dessutom, eftersom tobaksplantan är mycket känslig för skadedjur och sjukdomar besprutas den med olika kemikalier och bekämpningsmedel. För produktion och förpackning av cigaretter fälls också ofantliga mängder träd. Det krävs ett träd för att producera omslag och papper till 300 cigaretter. Produktionen av cigaretterna orsakar kemiska avfall som dumpas rakt ner i marken. Det är uppenbart att cigarettproduktion och konsumtion påfrestar hela biosfären och alla ekostsystem.

 

Stop smoking

Det bästa och det enklaste sättet att kontrollera denna miljöförstöring, är att sluta köpa och använda denna farlig produkt. Det är tufft att sluta röka och gynnar direkt din hälsa och miljön därför kommer rökförbud och minskad rökning att vara fördelaktigt för oss alla.

Taggat:
Posted in: Tobak och droger