Niqab och ansiktstäckande 2.

Posted on 2 december, 2010

1


Före Islams inträde i mellanöstern var hijab (khimar) en kulturell företeelse, ett tygstycke som kvinnorna före Islams inträde täckte håret med. Påminner om den huvudduk som fanns i Norden till mitten av 1950-talet till skydd mot smuts från dammiga arbeten. Men även huvudduken fick en slags överton så att kvinnor sällan gick ut utan huvudduk då det kändes ”naket”.

Inom islam följde att kvinnorna skulle dra sin khimar så att den även täcker barmen. Ordet som nämns i Koranen är khumur vilket är pluralis av khimar och hänvisar till ‘de troende kvinnorna’ som ska täcka sig.

Ingenstans i koranen finns uppgiften om att täcka ansiket med Niqab eller Burka.

Syrien först med att förbjuda niqab.

Varifrån kommer då denna heltäckande tältliknande ofta svarta dräkt? Vem är beredd att sätta på sig den och varför? Historiska källor visar att vissa kvinnor i Arabien och Persien beslöjade sina ansikten långt innan islam. Majoriteten av islamiska lärda säger att niqab inte är islam utan en sed som går tillbaka till nomadiska samhällen som levde i den arabiska öknen innan islam började, för att ge skydd mot damm och sand.

När Islamiska grupper tog upp seden var det för att täcka jungfrur. Seden har spritt sig i muslimska länder till att gälla alla kvinnor som ska skyddas från mäns blickar. Och med det har en tyrannisk moral ingjutits. Kvinnor i länder som Saudiarabien, täcker sina ansikten eftersom de har manipulerats att tro att ansiktet av en kvinna anses ”awrah”. Awrah betecknar delar av kroppen som inte är avsedda att exponeras i offentliga sammanhang, det vill säga utanför hemmet. Denna idé är således ett senare påfund av de regerande och de som regerar har alltid varit män. Därav är det ett patriarkaliskt förtryck som ingjutits som en moral.

Män som blivit avvisade kan ändå hämnas och omöjliggöra för kvinnan ett framtida förhållande genom att slänga syra i ansiktet på henne. Det är faktiskt ett skäl för niqab men fortfarande tragiskt.

Trojansk häst

En engelsk muslimsk webbsida hade för några år sedan sin strategi fastslagen. Där ingick ”kvinnliga gudssoldater i niqab”. Niqab är således då förenat med Al Quida, sharia och talibansk fundamentalist och ses som en del i ett taktiskt vapen.

Västs motstånd baseras på humanism och demokrati

– I en tid där västerlandets kvinnor kämpat för och offrat sig för jämställdhet och rättvisa blir denna niqab en skymf och ett slag i ansiktet.

– I en tid där västerlandet kämpat för demokrati och kunna möta varandra ansikte mot ansikte blir niqab ett antidemokratiskt uttryck jämförbart med vilken inhuman uniform som helst.

– I västerlandet är det i stort sett bara kriminella och tjuvar som döljer ansikten därav upplevs personer i niqab som skrämmande och hotfulla. Undantag från denna regel är då allmänt accepterade som sjukvårdspersonalsmasker och andra skydd pga smittrisk, eller omgivande miljöfaktorer.

– I väst är det förbjudet att dölja sitt ansikte i flera situationer och direkt olämpligt i de allra flesta.

– En niqabklädd kvinna jämställde sig själv med apartheid vilket naturligtvis inte stämmer. Hon är inte utsatt för diskriminering pga av sin hudfärg utan pga av klädesplagget.

Vi tillåter inte heller nazistuniform i väst.

– En kvinna ansåg sig kunna undervisa med niqab. Syrien har förbjudit Niqab och Burka på universitet och högskolor, ”eftersom plaggen inte är förenliga med akademiska värderingar och etik”, enligt Ghaith Barakat minister för högre utbildning.

Det finns åsikter om att var och en ska kunna gå klädd hur man vill. Jag har tidigare här varit kritisk till vissa västmoden som jag anser är direkt omdömeslösa och snuskiga. Och jag är även mot niqab men av andra skäl.

Denna problematik är dock inte enkel. Det är oerhört viktigt att också erbjuda niqab klädda människor samma rättigheter som alla andra. Svårt svårt. I en humanistisk öppenhet borde de vara välkomna men hur långt ska väst backa för något som vi finner så kränkande. Vi går nu dessutom mot en situation där niqabklädda kvinnor i England oc h i väst attackerar kvinnor som går klädda som fria kvinnor.

Förbud mot niqab

Först och främst måste det vara ett förbud för omyndiga upp till 18.

Att öppna för denna kränkande och inhumana klädsel i väst är att också bana väg för att unga jungfrur kommer att tvingas på dessa tält. För att skydda barn från dessa kränkningar ska vi stoppa dess användning och förbjuda den.

De myndiga som självmant valt denna uniform har redan isolerat sig och gjort sig ofria. Men de ska ha rätt att bära denna dräkt privat.

Dock föreligger en bred uppslutning i Europa för ett förbud.

Frankrike har begränsat förbudet till myndigheter och skola om jag har förstått det rätt. Själv anser jag att det är olämpligt inom vård och utbildning.

De män som tvingar sina fruar till dessa fängelser kommer efterhand att tona bort om vi inte ger utrymme för spridning. De kvinnor som väljer att självmant gå i detta ”kloster” måste naturligtvis acceptera de begränsningar som ett kloster för med sig och inte provocera med krav på att få delta i verksamheter som de inte kan genomföra i enlighet med till exempel utbildningsmål och syfte.

Vad säger bibeln?

Bibeln har också texter som handlar om slöja dock aldrig ansiktstäckande.

I Första Moseboken 24:64-65 står det att läsa: ”Och när Rebecka fick se Isak satt hon av och frågade tjänaren: ‘Vem är den där mannen som kommer emot oss över fälten?’ Tjänaren svarade: ‘Det är min husbonde.’ Då dolde hon sig i sin slöja.” Paulus skrev i Första Korintierbrevet 11:5-6: ”Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt.

Det som är intressant här är att ”Kvinnan profeterar” och därmed är delaktig både i debatt och visioner. Det andra som är intressant är att trots att det står i bibeln om hårtäckande slöja ”då hon ber” har en sekulariserad värld övergivit dessa påbud. Väst vill inte ta ett gigantiskt kliv tillbaka till medeltiden.

Taggat:
Posted in: Sharia