Vilket parti har visioner?

Posted on 5 december, 2010

0


Politikens förnyelse är den möjlig? Flera partier, inte bara Socialdemokraterna utan också mittpartierna, behöver fundera över sitt innehåll och fokus. Hur motiverar man sin existens? För vilka grupper och frågor är man beredd att ta upp kampen. Det finns några områden som nästan har försvunnit i politiken. Vad vill partiet? Vad är man beredd att satsa på? Hur vill man att det ska genomföras? De frågor jag tar upp nedan kanske inte alla är de största men inte desto mindre viktiga.

Ungdomen
Ungdomens möjligheter att skapa egna liv är underminerade både när det gäller möjligheter till arbete och bostad.

  • Bostadsbyggande är ett område som skulle kunna både skapa jobb och lösa bostadsproblem.
  • Ungdomsarbeten. En stor satsning på särskilt inrättade ungdomsarbeten skulle underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Kulturen
Med den kulturminister vi har idag fortsätter kulturen sin kräftgång. Förslaget om volontärer ligger inte långt ifrån en uppmaning till slaveri. Alla vill ha kultur men är inte beredda att betala för den. Därför måste man åtminstone säkerställa skälig ersättning. Hur ska det gå till?
Under brinnande krig ville de brittiska generalerna ta pengar från kulturen för att finansiera kriget, men Churchills motfråga var:

”Vad ska vi då slåss för?”

Illegal fildelning och nedladdning
Här önskar vi kulturarbetare ett mer kraftfullt ställningstagande och ett skydd för att vi ska kunna försörja oss.

  • Låt alla IT leverantörer stå under samma lagar som tidningar med något som liknar ansvariga utgivare
  • Ge rätt att inhämta IP adress till dem som fildelar illegalt så att denna slags stöld riskerar bestraffning, böter och skadeståndsersättning i paritet med brott.
  • Stärk möjligheterna att avslöja och fälla dem som illegalt laddar upp upphovsskyddat material.

EU
Sveriges kostnader för EU, drygt 30 miljarder kronor, innebär ca 18 miljarder i förlust varje år. Det är meningen att vi ska söka medel för att satsa på ”rätt förändringsprojekt” i enlighet med EU direktiv. Här är Sverige antagligen sämst av alla EU länder. På detta område finns därför oerhört mycket att göra för många branscher.
Utbilda och upprätta ”EU bidragssökarcoacher”. Det ger antagligen både arbete och en behövlig mer rättvis fördelning av givande och tagande.

Fler av dem som idag ”arbetar” för EU satsningar gör det vill jag påstå erbarmligt illa. I höstas (2010) var Sverige tvungna att återbetala 700 miljoner i jordbruksstöd på grund av någon teknikalitet. EU länderna skrattar å ”die dumme Schweden” som accepterar behandlingen och EU tar tacksamt emot miljarder år efter år från vår kassa. Miljarder som skulle kunna går till vår skola, våra ungdomar, bostäder, infrastruktur och vård. Här förlorar vi mängder av arbetstillfällen för att Alliansen och Sverige ska framstå som duktigast i klassen.

Småföretag
Det har blivit allt viktigare att röja mark för småföretag. Bland annat handlar det om förenklad bokföring och enklare revision. Maud Olofsson menar att man vidtagit steg mot att helt avskaffa revisionsplikten vilket gjorts i flera europeiska länder. Småföretag under 25 anställda bör också få enklare regler kring anställningsförhållanden. Idag råder alldeles för kort prövotid för en anställd och därför vågar man inte ta in folk.

Arbetsgivaravgiften är en annan nöt. En tredjedel till häften av lönekostnaden går till avgifter som arbetsgivaren aldrig ser röken av. Rakt in i administrations-, skatte- och bidragsmaskineriet. För att tjäna en krona måste man betala 3. Utanpå det går alla omkostnader för arbetet. Och för egenföretagaren finns inga arbetstidsbegränsningar. Många jobbar dubbla pass även på helgerna. Man kan sällan eller aldrig koppla av.

Internationell politik
Svenska soldater i Asien? Här skulle jag önska att Sveriges politik kan bygga på en fullt ut genomförd ”ickevåldsfilosof”. Och då skickar man läkare, mobila sjukhus och satsar på humanitära insatser. Men givet vår omfattande försvarsindustri finns en poäng att även medverka militärt. Jag ogillar det starkt men är inte säker på vad som är rätt. Skulle hellre i så fall se en FN bataljon som vi hade förr. Men den blev ju tandlös i skarpa lägen och då mer eller mindre verkningslös. Svårt svårt. Men för ett politiskt parti en fråga att diskutera.

Partiernas existensberättigande
Ett parti måste ha en identitet och vision. Ett parti ska driva frågor framåt och inte sitta och stoppa andras idéer utan argumentera bättre för sina egna. Och här har inte bara Socialdemokraterna utan även Centern blivit väldigt otydliga.

Börje Peratt
2010-12-05

Taggat:
Posted in: Politik