Inför lagstadgad jämställdhet och riv patriarkatet

Posted on 22 april, 2011

0


Patriarkatets vilja kanske är att skapa en stabil samhällsordning som säkerställer försörjning och skydd av familj och släkt. Men i patriarkatets uttryck ser vi förtrycket av, våldtäkterna på och förnedringen av kvinna och barn. Förutsättningen för dessa patriarkatets vedervärdiga uttryck är att inte bara män dominerar i de styrande församlingarna utan att det finns kvinnor som upphöjer dem till denna styrande rättighet.

Vi ser det i maktfamiljer i väst, i maffian och i klanerna i Asien och Afrika. Så den kvinnliga revolutionen är helt nödvändig för att riva patriarkatet och skapa ett mer jämställt, humanistiskt och rättvist samhälle.

Försvårande problem är att kvinnor stöder patriarkatet och dess manschauvinistiska ledarskap. Att män förnekar patriarkatet kanske inte är så konstigt. Har man fördelar av det vill man ju inte ha en förändring.

Exemplen på dessa männens övergrepp på mänskligheten ser vi i hela världen. Så exemplen nedan är bara en försvinnande del. Indien uppvisar groteska massvåldtäkter där man sedan sätter eld på det levande offret.

En svensk kvinna har blivit våldtagen i Grekland och blir sedan anklagad för förtal. Det är provocerande. I Pakistan kan ett klanråd beordra våldtäkt som hämnd för något banalt så kallat hedersbrott begånget av en 12-årig pojke. I Shariastyrda länder stenas våldtagna flickor därför att de begått sexuella handlingar utanför äktenskapet. Det är så vansinnigt att man knappast kan ta det till sig. Skammen ligger tät över dessa kulturers behandling av kvinnor och barn.

  • Patriarkates förtryck av mänskligheten som får så fruktansvärda konsekvenser för kvinnor och barn kommer att kräva en kvinnlig revolution.
  • Precis som befolkningen i Afrika och mellanöstern protesterat mot och lyckats välta diktaturer måste kvinnan också välta patriarkatets diktatur.
  • Franska revolutionen som kan sägas vara en milstolpe för mänskligheten genomfördes under slagorden ”Frihet – jämlikhet – broderskap”. Vart tog systerskapet och samhörigheten vägen.

Franska revolutionens yttringar med avrättningar av allt och alla har vi sedan sett i senare revolutioner ungefär som att man ska döda sig fram till jämställdhet och lycka. Nej vi vill inte ha det så! Det som franska revolutionen missade var ”systerskap”. Kanske skulle det heta syskonskap eller samhörighet så får man med allt och alla.

Ska man översätta syskonskap får man ”brotherhood”, ”fraternité”, ”hermandad”. På alla nämnda språk är det ett manligt broderskap som ska förena världen. Verkligheten har ju visat att ”broderskap” inte alltid förenar utan snarare uppstår under krig och maktövergrepp.

Vi vill inte heller ha kvinnor som tar över maktgalenskapen och regerar med manliga förtecken. Jag hoppas snarare på just syskonskapet/samhörigheten och därför borde alla beslutande organ innehas till lika delar av män och kvinnor. En sådan kvoterande lag tvingar fram en jämställdhet.

Naturligtvis vore det bäst med en organisk förändring av egen kraft men det kommer att ta så lång tid och innebär ett så oerhört lidande för större delen av mänskligheten. Vi bör här och nu driva en kampanj som gör att FN instiftar konventioner och länder gör tillägg i grundlagar, ett minsta förhållande män och kvinnor (40/60 ?) och ett önskvärt 50/50, när det gäller alla större församlingar, från kommuner till riksdag och börsnoterade bolagsstyrelser.

Att Frankrike skrivit in i sin konstitution Frihet, jämlikhet, broderskap kan ses som ett hån mot kvinnan. Jag föreslår Frihet, jämlikhet, samhörighet eller solidaritet eller medmänsklighet.

Liberté, égalité, humanité!

Börje Peratt