Pseudikerna samhällets fiende

Posted on 16 september, 2011

0


Det skulle vara lätt att avfärda pseudikerna som förnekare. Och för många oinsatta är det säkert ett mentalt tillstånd gränsande till rigiditet. Man känner igen dem på att: först förnekar man, sedan angriper man och sedan väljer man att anklaga andra för lögn.

Det senare är klassiskt. En mildare variant är att andra har feltolkat. Men mer vanligt förekommande är således att kalla fiender för lögnare. Det får nästan ett touretteliknande uttryck och ramlar ur munnen så fort förnekaren känner sig hotad.

Men om man gräver under och tittar bakom sådana som representerar Vetenskap och Folkbildning och Föreningen Humanisterna (som inte representerar humanism) finner man motiv som är inte bara är egoistiska utan samhällsfientliga.

De kallar sig skeptiker men en mer korrekt term för dem är pseudiker.

  • Deras okunnighet försöker de dölja med högljudda kränkningar och nedsättande ordval.
  • De brister i vetenskaplighet och är pseudovetenskapliga.
  • De agerar näthuliganer och är antihumanister.
  • De går läkemedelsindustrins ärenden.

Pseudikerna är globalt organiserade och hade en stor betydelse för att kritiken mot svininfluensvaccinet inte stoppade massvaccineringsplanerna. Sålunda kammade läkemedelsindustrin in miljarder.

Pseudikerna strategi är att tillsätta rätt forskare på viktiga positioner och att diskreditera forskare som kommer fram till slutsatser som går emot pseudikerna.

Tobaksindustrin har sedan rapporterna om lungcancer skyddat sig med korrumperade forskare vars uppgift har varit att bestrida riskerna med tobak.

Greenwashing är ett begrepp som handlar om att miljöklassa produkter som inte är miljövänliga.

Exempel här.

Det innebär således marknadsföring och en märkning som vilseleder konsumenten.

Bo Valhjalt skrev i början av 2010 en insatt artikel på dessa teman.

Pseudikernas uppgift är att rasa mot alla alternativ och komplementära lösningar. De stör ju den befintliga ekonomiska ordningen som ligger till grund för deras politiska och ekonomiska makt.

Synen på hoten mot miljön är mycket motsägelsefull.

Ett svårt problem är klimatet och växthuseffekten. Medan olika initiativ strider om orsakerna borde samhället ändå göra allt för att minska övergödning och utsläpp. Att sjöar och vattendrag drabbas är väl odiskutabelt. Det behövs ingen uppläxning av Al Gore för att se det.

Pseudikerna vill av outgrundlig anledning förhindra försök att förstå vad som hotar jordens miljö.

Det råder  ingen tvekan om att energi-, petroleum-, vapen- och läkemedelsindustrin skyddar sina enorma intäkter med strategiska och långsiktiga kampanjer där befolkningen ska utnyttjas och pungslås maximalt. Man kalkylerar tom med ett visst antal döda (500 är en accepterad nivå) och en del ”bad image” men folk glömmer och det viktiga är plånboken. Det är därför det är så viktigt för dessa kritiserade industrier att pseudikerna gör sitt jobb så att all kritik dämpas och ifrågasätts. Istället för konkreta förändringar håller man igång ett käbbel som inte mynnar ut i annat än förnekelse.

Börje Peratt

Posted in: Energi, Miljö, Politik