Könsstympning

Posted on 2 februari, 2012

0


En mycket ilsken artikel av Göran Rosenberg  försvarar judarnas kulturella rätt att omskära sin mansbarn. Den artikeln avslutar idag en debatt i Svenska dagbladet.

Flera skribenter såsom Christer Sturmark, prästen i svenska kyrkan Annika Borg och förre socialministern Bengt Westerberg har har gått ut med att omskärelse borde förbjudas.

Omskärelse är det inte en slags könsstympning?

Att göra ett oreparerbart fysiskt ingrepp på ett spädbarn ger i alla fall mig kalla kårar.

Vad skiljer sig könsstympning av en manslem från könsstympning av kvinnans clitoris? Något som också fått utstå mycket kritik och är olagligt. Varför är då inte omskärelse av omyndig olagligt?

Jag är således inte tillräckligt insatt men detta är min spontana reaktion:

Rosenberg omvandlar kritiken till antisemitism när det handlar om en fysisk slutgiltig amputation. Omskärelse är dessutom ett ingrepp som kan anses vara onaturligt och kan vara farligt, fullt jämförbart med kvinnlig omskärelse som man arbetar mot i bland annat Afrika.

Ett omskuret barn kan förblöda.

För en gång skull tycks jag stå på Sturmarks sida 🙂

Nej förresten, det finns flera andra områden, skillnaden ligger förmodligen i värdegrund och i förhållningssätt. Jag kritiserar inte kultur, trosföreställningar eller livsåskådningar utan människofientliga handlingar.

Göran Rosenbergs försvar för denna kulturella ritual tycks mig lika civiliserad som andra fysiska kränkningar av människokroppen till kulturens, hederns, gängets eller manchauvinismens försvar. Detta har som jag ser det varken med Gud eller människa att göra utan är en ålderdomlig fysisk misshandel som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.

Börje Peratt

Posted in: Könsstympning