Klimatet förändrar inte propagandan

Posted on 14 april, 2012

8


Svt 2 visade fredagen 13 april dokumentären ”Arktis sista dagar” om en kontinent som har förändrats. Det hävdas att det sker en klimatförändring mest på grund av förhöjd CO2 halt orsakad av växthusgaser och av människans användning fossila bränslen. Denna ståndpunkt har länge varit ensamt rådande understödd i Sverige av Vetenskap och Folkbildning. En sådan ståndpunkt tycks också få stöd i rapporter om nedsmältningen av Arktis istäcke.

Samma dag som dokumentären gick kom internationella rapporter om att ”istäcket nu är tjockare än det någonsin varit under den tidsperiod som detta har mätts upp”. Sådana ”klimatfientliga” rapporter uppmärksammas inte på samma sätt.

Jag påstår inte att jag kan läsa eller förstå all statistik men här finns exempel som tycks peka åt alla håll. Tillväxt eller inte tillväxt det är frågan?  Arctic Sea Ice News and Analysis: och här: Is Antarctica losing or gaining ice?

Med klimatfientlighet avses dem som inte accepterar rådande förklaring till förändringar i klimat och miljö.

Det finns en alternativ ståndpunkt som har vuxit sig stark. Den hävdar att fluktuationer av istäcket kan ha en naturlig förklaring. En växande grupp driver alternativa teorier och några har samlats inom Stockholmsinitiativet.

Detta var först ett informellt nätverk av flera framstående forskare såsom Lars Bern, teknologie doktor och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Bland dem som idag ingår i SI finner vi  Per-Olof Eriksson, teknologie hedersdoktor och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Åke Ortmark, journalist, författare och TV-programledare.  (Wikipedia).

Som en motreaktion mot Stockholmsinitiativet startades Uppsalainitiativet 2008  främst av associerade till Vetenskap och Folkbildning. Stockholmsinitiativet tilldelades 2010 nidpriset Årets Förvillare av föreningen Vetenskap och Folkbildning.

VoF påstår sig vara en demokratisk förening och för vetenskap och folkbildning men klarar inte av en diskussion med vetenskapsmän som påvisar andra möjliga förklaringar än de VoF hävdar som enda sanning.

Hur resonerar VoF och Uppsalainitiativet idag då istäcket nu åter växer?

I den ena frågan efter den andra visar det sig att Vetenskap och Folkbildnings dogmatiska ståndpunkter inte håller och deras motståndare får mer eller mindre rätt. Sveriges Public Service har en uppgift att ge publiken möjlighet att dra egna slutsatser. Jag som inte vet väntar med spänning på program som pekar på alternativa orsaker och som ger alternativa förklaringar.

Börje Peratt

Posted in: Klimat