När politisk korrekthet hindrar vetenskapen

Posted on 16 april, 2012

0


Tvångsmässig inskränkthet driver den rigida antihumanismen så att gängse föreställningar konserveras i en politisk korrekthet. Detta har tidigare varit religionens område. Idag är det ateisterna inom sina antihumanistiska organisationer som för motsvarade repressiva politik.

På nätet pågår just nu en häxjakt på några av dem som forskar i perceptionsförmåga som man inte inser är en del av en verklighet utan försöker motarbeta denna forskning med en häxprocess som avser att förblinda och sätta lock på öronen.

Den politiska korrektheten till och med förbjuder viss sådan forskning: ”för att inte bli betraktad som tvivelaktig och ifrågasatt person”.

Till dem som i sin småttighet angriper Torbjörn Sassersson för hans forskning inom remote viewing och inte har kapacitet att ens komma i närheten av att förstå kan jag tillfoga ett Einsteincitat:

”Världen är inte farlig på grund av de som gör skada, utan på grund av de som ser det utan att ingripa.”

Därför påtalar jag hur illa denna näthuliganism är som dessa anonyma antihumanister sprider i sin avund över att inte förstå eller kunna mer. Deras ondska är i sanning tragisk.

Nätet är fullt av studier, fakta och bevis som rör ett politiskt inkorrekt område som inte längre går att stoppa. Ens med hot och trakasserier. Och den okunnige pseudikern orkar inte leta upp de mest elementära studierna. Utan konstaterar bara i sin arrogans och okunnighet att det finns inga ”bevis”.

Börje Peratt

Posted in: Antihumanisterna