Wikipedia som propagandaorgan

Posted on 20 april, 2012

0


Jarle Vines ledare för Wikipedia Norge slår larm om att det finns artikelförfattare på Wikipedia som sympatiserar med massmördare Breivik. Han uppmanar till att ta kamp för att artiklarna ska få ett mer balanserat innehåll.

Det står klart att Breivik fått hjälp eller mer sannolikt har Breivik själv författat artiklar som ligger på norska Wikipedia. Han uttalar sig om Wikipedia som en viktig kanal för att få ut sitt budskap

Det är känt att särskilda grupper valt en strategi att ta kontroll över valda sidor på Wikipedia. I Sverige rör det Vetenskap och Folkbildning som haft ambitionen att dominera särskilt sidor om vetenskap och livsåskådning.

Strategin är att bli administratör med rätt att redigera och radera andras sidor. Eftersom dessa administratörer ofta är anonyma har den redan hårt kringskurna demokratiska processen blivit mer eller mindre utelämnad till dunkla krafter.

Tvivelsutan finns det bland administratörer och författare en idealism, en skicklighet och en hög moral. I Norge måste dessa nu aktiveras för att rensa ut förvillare och propagandister.

Även om Breivik inte har haft något nätverk innan han genomförde massmordet så börjar det nu växa fram en synnerligen obehaglig bild av supporters.

Börje Peratt

Posted in: Wikipedia