Huliganrörelse finansierad av Ungdomsstyrelsen

Posted on 24 april, 2012

1


Ungdomsstyrelsen har finansierat en ungdomssektion inom Förbundet Humanisterna (Ett felaktigt namn för ateister och naturalister)

Jag har i en artikel i SvD * påtalat att denna finansiering går till att stärka en näthuliganism och organisera mobbarna på nätet.

UngHums ordförande har en blogg där hon under en lång tråd i april refererar till en av de värsta anonyma bloggarna på nätet. Mitt påstående:

”Verksamheten exemplifieras av en väldokumenterad elakartad aggressiv intolerans

som några motsatt sig, bekräftas av denne ordförandes egna texter och kommentarerna på denna blogg.

Ganska förfärligt

Börje Peratt

* SvD artikel 23 mars: Sturmark har byggt upp en huliganrörelse. (503 rekommendationer och 495 kommentarer)

Av SVD rubrikändrad till: Fullt möjligt förena tro och vetenskap” (43 rekommendationer)
I samband med denna ändring hade Christer Sturmark varit i kontakt med redaktionen och ifrågasatt artikelns publicering. Detta är en kränkning mot yttrandefrihet och en mycket tveksam påverkan på journalister.