Krisen i skolan

Posted on 20 maj, 2012

2


Svensk skola är ett tragiskt exempel på nedrustning och kvalitetsförsämring.

Skolans värld har dominerats av kvinnlig arbetskraft det är sannolikt en anledning till att man lyckats hålla lönerna och arbetsförhållande på en slags lägsta acceptabel nivå.

Naturligtvis orsakar det lärarbrist.

Med Alliansens grepp att släppa lös skolan och driva den i händerna på riskkapitalister så har en mansdominerad grupp människor tagit över utsugningen av skolans finanser och placerat vinsterna i lågskatteländer. Inte i lärarresurser.

Klasstorleken ökar, lärare får mindre tid till varje elev och högre krav på administrativ rapportering. Det säger sig självt att resultatet blir sämre för alla inblandade utom de som kan fylla på sin privata kassa genom ökad skolpeng. Naturligtvis håller det inte i längden. Men cyniska predatorer bryr sig knappast om det. Så mycket vinst som möjligt direkt.

Skolminister Björklund har drivit linjen om läraren som inte bara pedagog utan hans idé om kontroll av utbildningen har även lagt på en orimlig börda av dokumentation och administration. Resultatet av detta har blivit sämre kvalitet, färre elever går ut med godkänt och internationellt har Sverige sjunkit som en bojsten.

Inom den akademiska världen ser vi också konsekvenserna av hur humaniora demonteras.

Forskningsprojekt styrs alltmer mot den redan på humanioras bekostnad expanderande naturvetenskapen. Inte ens sådan forskning som ursprungligen är humaniora finns kvar utan har hamnat på tekniska högskolor. Naturligtvis är det inte bara KTHs fel, humanistiska institutioner utan visioner och drivkraft får ta på sig ett stort ansvar för sitt eget fall.

Idag kämpar humaniora med en slags lägsta rimlig kvalitet i utbildningen.

Projekt Athena är ett desperat upprop inom den akademiska världen för att påvisa den akuta nöden och för att försöka nå en förändring:

”Det är dags för oss humanister att säga ifrån. Myten om humanioras onyttighet har lamslagit oss, och den ömsom tysta och ömsom uttalade nedvärderingen av humaniora har tillåtits pågå allt för långe. Tydligast märker vi studenter av det i form av extrem brist på lärarledd undervisning.”

Det bör tilläggas att humanister avses här en akademisk term med  ämnen som språk, pedagogik, psykologi, sociologi mm. Skall absolut inte förväxlas med naturalistiska ateister som kapat termen men som i själva verket är antihumanister och medverkar till humanismens degenerering.

Med detta sagt om dagens situation kan vi göra en reflektion av hur skolan har hamnat där den är och vilka slags drivkrafter som förhindrat en utbildningsideologi på människans villkor. Trots dagens näst intill katastrofala situation bör vi se framtiden an med optimism. Tillräckligt många ser skolan och utbildningen som så viktig att de kommer att kämpa för att upprätthålla den. Dock krävs det radikala förändringar och ett återställande av skolan i samhällets tjänst för att inte fortsätta utsugningen. Tummelplatsen för kortsiktig girighet måste upphöra.

Läs gärna en fördjupad analys av  Svenska skolan i riskzonen pga nedrustning och kvalitetsförsämring på Humanism & Kunskap.

Börje Peratt

Posted in: Skola