Kvinnan ett komplement till mannen!

Posted on 15 augusti, 2012

0


Då Jasminrevolten inleddes i Nordafrika våren 2011 var vi flera som hoppades på det bästa och några som anade, kanske inte det värsta men att kvinnorna riskerade att gå från pest till kolera.

Så här skrev jag i boken Succebo – Fröet till framgång som kom ut våren 2011.

Kampen för demokrati kan vara kompromisslös. Det kommer till ett läge då människan vägrar att underkasta sig. 2011 blossade demokratirevolutioner upp i Afrika och Mellanöstern. Det var nästan lika oväntat som då Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen upplöstes. Folket mobiliserade sig i hundratusental. Denna initiala ickevåldsrevolution i Egypten kan utvecklas till regelrätta inbördeskrig som i Libyen men stoppar knappast frihetstörstande. Ett fortsatt svårt hot mot demokratin i dessa länder är de auktoritära muslimska sharialagarna. Om revolterna leder till sådana system riskerar kvinnorna ett fortsatt patriarkaliskt förtryck. Vägen mot befrielse går alla vägar som är möjliga och frihetsönskan är en oundviklig kraft. I detta ingår att arbeta för ett självständigt liv i samverkan med andra. Inte förrän alla kvinnor, barn och män lever i ett tryggt, öppet och omhändertagande samhälle har människan skapat $uccébo.
I ett samhälle där vi förväntas ta vara på oss själva är det slutligen gränsdragningar och uppfostran som avgör. I ett samhälle där vi förväntas göra det bästa av vår begåvning och utvecklas för att ta tillvara på oss själva och våra möjligheter finns inte utrymme för ojämställdhet och rasism. Inte förrän den dag då vi ser var och en oavsett kön och härkomst som vår like kan människan utvecklas fullt ut.

Nu är Tunisien på väg att inrätta en ny grundlag där kvinnan cementeras in som en andraklassens medborgare

Kvinnan ska ses som ett komplement till mannen

Kommer kvinnornas revolt i Tunisien att kunna kullkasta denna manschauvinism och det diktatoriska islamistiska styret?

Expressen: 6 000 marscherade för kvinnor i Tunisien.

SvD: Tusentals demonstrerade i Tunisien.

Andra tydliga tecken på vart Tunisien är på väg är:
Fängelse för karikatyr i Tunisien.
Utegångsförbud i Tunisien.

Börje Peratt

Bloggar:

Avpixlat: Grundlagsändring i Tunisien – kvinnan “ett komplement” till mannen.

Blogg Xena Consulting: Den tunisiska kvinnan fråntas mänskliga rättigheter och blir endast ett “komplement” till mannen.