Frågeställningar för en ny politisk aktör

Posted on 19 augusti, 2012

2


En ny politisk aktör bör diskutera följande frågor:

 1. – Överta övergivna grupper såsom bönderna och ge dem vad som krävs för att kunna tjäna pengar på sina jobb. Böndernas situation är ohållbar.
 2. – Tillväxtverkets fiasko visar att myndigheter som tillsätts av människor som roar sig med skattemedel inte gynnar vare sig hantverkarna eller småföretagare. Sådana myndigheter tycks bli för egen vinning som inte kommer Sveriges folk till del. Här behövs ett nytt tänk för att komma fram med nya lösningar. Jag tror på små kontor utlokaliserade för att hjälpa företag lokalt. Inte centrala.
 3. – EUs krav för att söka medel som Sverige skickar dit är rent ut sagt ett skämt. Några blir bra på att söka dessa men de allra flesta ger upp. Detta är ett cyniskt spel som måste upphöra.
 4. – Möjligen måste Sverige lämna EU och istället söka sig till en skandinavisk modell. I detta ingår också problematiken med att skicka in pengar i det oändliga gap som Eurokrisens länder har. Behåll våra reurser och använd dem här i Sverige. Talet om att vi behöver dessa marknader faller på att de ändå inte har pengar att köpa våra produkter. Det blir ett ohälsosamt bidragssystem som Alliansen försökt minska i Sverige men istället flyttat till andra länder.
 5. – Försvara samhällsföretagen och se till att de stannar kvar inom samhällets ägande
 6. – Kräva att bankväsendet följer riksbankens direktiv med sådan styrka att de tvingas hålla sig inom ramarna, räntor, bonusar och löner är områden som måste hållas strikt och där åtgärder ska vara av sådan art att det är kriminellt att inte följa regelverket.
  Återreglera elförsörjningen. Dagens spel och tombola gynnar inte konsumenten. Ett samhällsföretag med helhetsgrepp torde vara bättre för alla.
 7. – Säkerställa pensionerna med eliminering av risktagande och istället en linje för alla.
 8. – Det finns alltid jobb! Tydligare motivation för arbetslösa att ta de jobb som erbjuds.
 9. – Skapa jobb som behöver utföras och som tillför samhället mernytta. Därmed vinner samhället människor som känner meningsfullhet och risken för kriminalitet minskar.
 10. – Vård och omsorg måste få resurser personellt.
 11. – Skolan idag ligger på sådan nivå att de enda som tjänar är riskkapitalet. Detta måste få ett stopp och här har Jonas Sjöstedt uttalat detta mest tydligt.
 12. – Minska de administrativa kraven på lärarna och istället inrätta lärarkollektiv med administratörer som utför dessa uppgifter. Låt läraren ägna sig åt pedagogiken.
  Ta in pensionerade lärare eller andra kompetenta att behandla hemuppgifter, prov och uppsatser.
  Bredda forskningen så att de som bestämmer över medlen representeras av alla intressen och inte som nu några få.
 13. – Bygga bostäder för unga särskilt i universitetsstäder.
 14. – Bevara Sveriges Publik Radio och SVT.
 15. – Förbättra och stärk kulturarbetarens möjligheter genom att försvara upphovsrätten
 16. – Kräv av Internetleverantörerna likvärdig juridiska ställning som press och övrig media. Dvs ansvarig utgivare. Därmed skulle all barnpornografi och illegal nedladdningsindustri bli ett ansvar för leverantörerna. Dessutom skulle en rad etiska problem kunna lösas bättre.

Börje Peratt

Posted in: Politik, Vision