Akrokrati – Slutet styre

Posted on 18 oktober, 2012

3


Demokrati av grekiskans folkstyre betyder att folket ska ha insyn i för gruppen och landet viktiga frågor. Man ska dessutom ha rätt att påverka beslut antingen via ombud, representativ demokrati eller via direkta folkomröstningar.

Allt detta är gott och väl om det inte vore för att samhället har grupper som med sina syften och mål åsidosätter demokrati. Det kan finnas olika skäl till detta inte enbart onda. Det finns också situationer där den representativa demokratin har makt att utföra aktioner direkt och utan att fråga i akt och mening att skydda eller värna sitt land och folk.

Vi vet ju att den upplysta despoten som styr landet utifrån andras välbefinnande anses vara ett ideal hos dem som litar på auktoriteter mer än samverkan. Men jag har inte sett till denna despot bara diktatorer och egenintressen som skor sig på andra.

Det senaste skräckexemplet är då bedrägeriet med svininfluensan fick länder att tvångvaccinera sitt folk och gå läkemedelsindustrins ärenden.

Akrokratier * utgör därmed ett hot mot inte bara människan utan mot livet och miljön som sådant. Här ser vi fem intresseområden som mer än några andra styr samhället. Det är finansmarknaden, energi, läkemedel och vapenindustrin. Den femte, kommunikation och media är en del av påverkanssystemet och ytterst betydelsefull. Av denna anledning blir denna industri föremål för stark ekonomisk påverkan för att kunna kontrolleras av särskilda intressen. Silvio Berlusconis uppköp av italienska TV-stationer och tidningar är vulgära exempel på detta. I detta fall blir det mer uppenbart än där ägandet och ekonomisk påverkan går via bulvaner.

Få så kallade demokratier i världen är i närheten av de ideal som själva begreppet står för nämligen, insyn, lika värde och beslutspåverkan.

Insyn innebär att få del av nödvändig information för att kunna veta vilka faktorer som kan ha betydelse för utvecklingen både på mikro och makronivå. För att kunna göra sig en bild av vad som kan hända på kort och lång sikt.

Lika värde innebär en människa en röst. Demokratin som den har utvecklats är så styrd att antingen tvingas folk att röstas på ett visst sätt, eller så lockas man på ohederligt sätt, eller så sker valfusk med påstådda röstsedlar som inte representerar någon enskild person utan någon som försöker fuska sig till mandat och seger. Av dessa skäl är misstroendet mot politiken så stor att fler väljer att inte rösta eller att rösta blankt.

Beslutspåverkan. Det öppna sättet har varit att via debatt och retorik föra fram sitt synsätt. Att kunna påverka beslut har visat sig bli ett lobbyingyrke. Den öppna och därmed vill jag påstå ärliga vägen innebär att omgivningen vet vem man har att göra med och det inger ett mått av förtroende. Många lobbyister jobbar mestadels dolt och spelar under täcket. Strategiskt och medvetet för att påverka politiker och makthavare åt ett visst håll. Det medför stora risker för korruption. Vad värre är att idag har media påverkats och blivit föremål för sådan styrning att vi inte längre tycks ha någon stor fri mediakanal. Tidigare ideal när det gäller press och media har ju varit att de ska ha en stark integritet och stå fria från intressestyrning.

Vi har nu istället en Akrokrati – Ett slutet styre. Det innebär att några få intressen utövar en sådan påverkan att de i praktiken dirigerar besluten.

Sannolikt har vi alltid haft olika nivåer av akrokrati. Först med Socialdemokratin följde en mer öppen debatt och ett beslutsfattande som involverade fler. Med socialdemokratins tillbakagång och förvandling från idealism till pragmatism blir konsekvenserna av akrokratin mer uppenbara.

Enkelt kan man säga att toppen av detta hot utgörs av de som vill dominera ekonomi och finanser. De flesta av dem har strategin att ”verka i det tysta”. Bankväsendet, pensionssystem och fonder har inte till uppgift att gagna folket utan sina egna styrelser, ägare och bakomliggande intressenter och makthavare.

Jämsides med finansbranschen finns således tre andra tunga intressedrivande branscher och det är energi, vapen och läkemedelsindustrin där den senare kanske har den mest utvecklade loobying och påverkansstrategin. Därför blir kontrollen av och påverkan på media så strategiskt viktig.

Press och media som har till uppgift att granska just beslutsfattare och makthavare blir istället deras uppköpta eller ideologiskt framtvingade språkrör. Men media är inte lika lättkontrollerat som andra branscher, många journalister har en ideologisk grund och det är att pressen ska stå fri.

Julian Assange och Wikileaks är hitintills den kanske mest effektiva och för akrokratins makthavare farligaste avslöjaren. Honom har man nu i en svensk/brittisk dokusåpa med lierat ”rättsväsende” lyckats desarmera.

På senare tid har det kommit några svenska publikationer som försöker belysa och avslöja akrokratins spel under täcket och dess effekter på demokrati, samhälle och människor.

Vad är pengar? – Allt du velat veta om världsekonomin men inte vågat fråga om

Av Andreas Cervenka.
Andreas Cervenka är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet. Enligt baksidestexten på boken är han en ”hyllad och prisbelönt ekonomikrönikör”. I den lilla (ca 170 sidor) lättlästa och pedagogiskt utformade boken berättar han om världsekonomin, om bankernas maktfullkomlighet, om bankirernas girighet och om orsakerna till finanskriserna.

Börje Peratt

*akrokrati nybildat ord av undertecknad från grekiskan akro (άκρο) betyder kant eller slutet och krati som betyder styre. Således ”slutet styre”.

Posted in: Demokrati