Nio Lundaprofessorer till attack mot humaniora och psykologi.

Posted on 1 november, 2012

0


Pseudovetenskap sprids okritiskt” (SvD artikel 2012-10-31) Nio professorer angriper en studie av Sveriges enda professur i Parapsykologi.

Forskning i parapsykologi är ett vetenskapligt fält som vill studera medvetandet och fenomen som varit svårförklarliga. Ungefär som kvant, ett annat vetenskapligt fält med svårförklarliga fenomen.

Inom kvantforskning skjuts stora pengar till för att söka svar. Humanismens vetenskapsfält är i sammanhanget satt på undantag. Naturvetenskapens representanter har av och till attackerat humaniora som nu lider svårt av neddragningar. 

Poul Thorsen testamenterade sin förmögenhet till det universitet som ville bedriva forskning för telepati, klärvoajans och liv efter döden. Lund inrättade en professur 2005, Etzel Cardeña tillsattes och intervjuades av Aftonbladet. Här tillstod Cardeña som primärt forskar i hypnos bland annat tron på tankeöverföring (telepati). Nu har nio professorer vid Lunds universitet uteslutande inom naturvetenskaplig disciplin gått samman för att officiellt i en debattartikel åter attackera Cardena.

”Inom praktiskt taget hela forskarvärlden betraktas parapsykologi i dag som pseudovetenskap. (Lunds universitet ståtar med världens enda professur i ämnet.) Karaktäristiskt för parapsykologi och liknande vetenskapliga avarter … ”

”Pseudovetenskap”, ”avarter”, ”hela forskarvärlden”. Denna retorik där man tar hela världen som meningsfrände är kriterium på pseudovetenskap. De säger sig efter sina påhopp vilja hjälpa till med statistik. Har man då själv närmat sig Cardena för att bistå? Knappast. Kritiken brister i trovärdighet. Vem av dessa nio skulle vilja bidra till utveckling av parapsykologisk forskning?

I själv verket råder inom små högljudda delar av den svenska akademiska världen en dogmatism där man ska undvika sådan inriktning som gör att man framstår som tvivelaktig figur. De som piskar på är Vetenskap och Folkbildning som ju en av de nio, Germund Hesslow tog avstånd från 2011.

Han fick nog av VoFs förföljelser och gick ut med ett öppet brev (Newsmill).

I mina föreläsningar om den vetenskapliga kulturen brukar jag avsluta med en maning till saklig diskussion och ett avståndstagande från mobbning av oliktänkande … ”

 Artikeln avslutas med:

– Om man är angelägen om att befordra en rationell och öppen diskussion, är det normalt viktigare att rikta sin kritik mot mäktiga, inflytelserika personer och organisationer än mot dem som befinner sig i utkanten av den offentliga debatten. Det är således viktigare att hålla efter sanningens dödgrävare inom universitet och statliga organisationer än att håna människor som är i underläge.

Artikeln i SvD är ett uttryck för det Hesslow skrivit att han föraktar. Den rör egentligen inte vetenskap utan konservativ ideologi som försvarar ett materialistiskt och trångsynt förhållningssätt.

Det är just detta som skrämmer seriösa forskare i Sverige från att ge ut sina resultat här. Man vet att det finns en liten klick som direkt går till angrepp. Internationellt är sådana studier vedertagna och ett omfattande internationellt samarbete pågår. Sverige framstår vid en jämförelse på detta område som bakåtsträvare och vetenskapsfördärvare.

En studie på telepati kan tyckas undermålig och kan kritiseras men på vilket sätt? När Martin Ingvar nyligen framhöll en studie som banbrytande (Placebo fungerar även omedvetet) på ett upplägg som är omdiskuterat skrevs ingen debattartikel i SvD och framförallt bildades ingen mobb av nio professorer för att kasta ut honom.

De nio Lundaprofessorerna angrepp på Cardena är uttryck för något som länge varit ett hot mot vetenskapen, humaniora och särskilt psykologi. På samma sätt som kvant utgör en del av naturvetenskapens ämnen utgör parapsykologi en del av psykologi om medvetandet och borde både få medel till forskning. 2011 kom Jan Björklund med löften om satsningar på humaniora men 2012 kom en proposition med fokus på medicin. Vi ser fram emot en proposition med kraftfullt lyft för humaniora och den vetenskap som är av avgörande betydelse för förståelse av medvetandet.

Börje Peratt