Centerns fall

Posted on 1 januari, 2013

1


Centerns nya ”idéprogram” har fått underrubriken ”en hållbar framtid” men i praktiken gräver man sin egen grav. Ja de som nu toppstyr detta gamla ärevördiga parti har förvandlat Centerns ursprung som är att förvalta jorden, till en  extremliberal sandlåda. Från att värna varandra är det nu istället  ”taförsigsamhet”, ”skit i andra och sköt dig själv”.

”Nytt idéprogram splittrar Centern – Kronobergsdistriktet kritiskt” (Smålandsposten 2012-12-28)
”Nytt idéprogram splittrar Centern” (DI 2012-12-12)
”Raseri mot nya Centern” (AB 2012-12-19)
Centern i kris – kärnväljare överger partiet (DN 2012-12-22)

Många av Centerns företrädare runt om i landet har sent omsider börjat förstå vad som pågår och reagerat mot de provocerande floskler som levereras av Lööf med följe.

”I dag är Centerpartiet ett värderingsstyrt parti som finns i såväl storstäder som bruksorter och på landsbygden. Det är en styrka för oss att finnas i hela landet. Vi arbetar med alla samhällsfrågor, vi representerar olika perspektiv som finns i hela landet och vi bärs upp av gemensamma värderingar. Centerpartiet ska sträva efter att vara Sveriges mest öppna parti.”

Detta citat ur idéprogrammet vittnar om brist på verklighetsförankring. Centern är snart ett minne blott. C har förlorat fästet i sina rötter.

”Idéprogrammet kan leda till profilering till döds” (Dagen 2012-12-27)

”Sveriges mest öppna parti” kommer att försvinna i korsdraget av ett så kallat idéprogram som öppnar dörren för den slags antiintellektualism som plöjer vägen för mörka krafter.

”Centern – ett extremistparti” (UNT 2012-12-19)

”Centerpartiet är ett feministiskt parti, vi strävar efter jämställdhet och vår uppfattning är att det är viktigt att uppmärksamma de maktförhållanden som präglar samhället.”

Hur står sig denna feminism mot idéer till stöd för månggifte. Att över huvud taget öppna upp för en sådan extremism är att spika igen kistlocket.

 ”Centerpartiet anser att dagens skolplikt, som utgår från barnets plikt att gå i skolan, bör förändras till en läroplikt så att det i juridisk mening framgår att det är föräldrar och målsmän som har en plikt att se till så att barnen får en fullgod utbildning.”

Skolplikten är just barnets försvar för en skolning utifrån en läroplan som ger grundläggande utbildning i basämnen. Att överlåta denna bildning på föräldrar är som att återgå till en tid där bara de som hade råd fick gå i skolan eller för en skola baserad på enbart bibelstudier. Avsaknad av verklighetsförankring genomsyrar således också detta förslag.

Så här skriver Robin Zachari
”Vi läser Centerns förslag till partiprogram och det är en fest: vi skrattar, vi skriker, vi gråter. Vad sägs om att Centerns utbildningspolitik inte bara öppnar upp ännu mer för sektskolor utan även öppnar upp för det totala avskaffandet av offentligt drivna skolor:

”All utbildning är inte obligatorisk. Från en viss ålder är barn och ungdomar kapabla att själva göra egna livsval. Det offentliga samhället bör garantera att utbildningen lever upp till rimliga krav på kvalitet. Däremot finns det ingen anledning att i lag kräva att varje kommun måste driva skolverksamhet i egen regi”

”Det är inte roligt längre. Nu börjar det bli läskigt. Nu vill vi gå hem.”

Man skulle nästan kunna se det som att toppstyrningen från Per Ankersjö och Annie Lööf är en trojansk häst där Centerns värsta fiende tagit över och nu utrotar partiet inifrån.

I sin egen form för extremliberalism föreslås följande återgång till sekterism och fogdesamhälle!

Regioner ska både kunna stifta egna lagar och ta ut skatt lokalt.

Centern har sin bas i att ta tillvara på naturen och livet. Inte utifrån ensam är stark perspektivet utan i samverkan och respekt och utifrån en förståelse för vad det innebär att röja, så och skörda. Men Centern har inget förtroende längre bland näringsidkare. Vare sig bland bönder, fiskare, entreprenörer eller småföretagare.

Småföretagarnas överlevnad garanterar ett oberoende och utgör en slags civil beredskap. Detta perspektiv har en kortsynt ”hållbar framtid” inte tagit hänsyn till.

När det sedan rör ungdom och arbete visar man på fortsatt brist på verklighetsförankring.

Det finns hur mycket jobb som helst. Ett problem är att arbetslösa inte kan eller vill ha dem eller inte har eller får förutsättningar att göra de ansträngningar som krävs för att få dem. Således bör det göras insatser på att få ut de jobb som redan finns. Utifrån det kan sedan nya jobb skapas.

Lööf är näringsminister och ansvarig för det departement som ska hålla kontakt med svenskt näringsliv. Det innebär, fram till kommande val, att svenskt näringsliv rent politiskt driver utan roder och riktning.

Börje Peratt

Posted in: Demokrati, Politik, Vision