Månggifte en kvinnofälla

Posted on 18 januari, 2013

0


Kampen för kvinnans jämställdhet är möjligen tusenårig men har i väst, först under de senaste hundra åren, vunnit mark. När det rör månggifte handlar det om en kvinnofälla. Att en kvinna gifter sig med många män tillhör ett sällsynt undantag.

Med internationalisering, folkomflyttning och flyktingproblematik har kulturer som fortfarande håller kvinnan som underlägsen nästan invaderat vissa områden och regioner i väst. Så även i Sverige. Det innebär en återgång till värderingar som förpassar kvinnan tusen år tillbaka i tiden. För att motverka både rasism och kvinnoförtryck måste samhället sätta ned foten. Motverka varje form för kvinnoförtryck.

Håll på svensk lag och kriminalisera tvångsgifte.

say no to polygami

say no to polygami

Diskussionen om månggifte kan tyckas trivial.

Låt folk leva som de vill!

Ja, om det inte vore för att detta är en traditionellt patriarkal och manschauvinistisk tradition som utnyttjar flickor, kvinnor och familjer i underläge.
Möjligen finns sällsynta fall där en kvinna lever med flera män och där denna konstellation antagligen är självvald. Liksom det naturligtvis borde finnas frivilliga fall med andra slags konstellationer oavsett sexuella preferenser. Sådana arrangemang bör i frihetens namn inte angå andra.

Dock är månggifte ofrånkomligt en kulturell och religiös tradition som bygger på förtryck av kvinnan stärkt av religiösa skrifter. Därför så svår för kvinnan att försvara sig mot i områden reglerade av religion.

Men, bigami (Tvegifte) och polygami (Månggifte) är inte tillåtet enligt svensk lag. Är det inte bra att följa lagen? Eller är det verkligen någon som tror att de flesta kvinnor går in i detta frivilligt?

Jo, det är nog så att unga flickor och kvinnor drömmer om att få dela en man. I samhällen där mannen mer eller mindre kan köpa sig ett harem tackar dessa flickor för att ha blivit utvalda. Sedan har vi ju sekter där mannen får gudsposition och kan lägra sina söners och vänners hustrur med att det är Guds ord som lett honom. Jo visst jag tror säkert att det är flickors dröm att vara utbytbara och delbara. Låt oss återvända till apstadiet där den som är starkast lägrar honorna. Kvinnans frigörelse och önskan om respekt och likvärdighet var bara ett 100-årigt försök utan värde.

Nej, naturligtvis önskar kvinnan leva i tvåsamhet och i kärlek där man som par bildar familj. Även i den muslimska världen. Varför är det annars så många kvinnor som kräver att den muslimska mannen skriver på ett kontrakt att han frånsäger sig rätten att ta flera fruar? Hur man sedan bor i egen lägenhet eller delar hus, samkönat eller heterosexuellt spelar ingen roll. De flesta önskar lojalitet och trofasthet från en partner.

Med kriminaliserande av tvångsgifte och upprätthållande av lag mot bigami/polygami skyddas även barn. En man med många fruar och barn med alla. Det är orealistiskt att en ensam man ska räcka till för alla.

Naturligtvis kan man välja att leva i kollektiv och idka sex till höger och vänster. Det var ett experiment som bedrevs under flower power perioden. Kul för en del, trist för andra.

De flesta kvinnor som lever i ett månggifte, ja för det är oftast kvinnor som delar på en man, kan uppleva sig ständigt jämförd, ständigt svartsjuk och i irritation över att andra favoriseras.

Det kan också ta sig komiska uttryck då fyra fruar lagar varsin måltid som mannen ska tvingas äta upp, annars riskerar han att jagas ut ur sitt hus av fyra uppretade fruar.
Ja, sånt händer. En kvinna från Afrika berättade att grannen, en man med fyra fruar ofta sågs springande från gränden efter att ha räddat sig fönstervägen i bara underkläderna och där kvinnorna kastar sin mat efter honom.

/BP

Posted in: Jämställdhet