Centerns fall och idéprogrammet

Posted on 21 januari, 2013

0


Nya sifosiffror i januari 2013 visar att C fortsätter falla nu 3,2%. Det är inte bara idéprogrammet som orsakar detta. Fallet inleddes redan under förre partiledaren och förstärktes av valet av den nya.

Som jag förutspådde 11 dec innan det spektakulära idéprogrammet, är chansen stor att KD går om C och blir det parti av dessa två som kan stanna kvar i riksdagen.

Centern har med valet av Annie Lööf valt ny riktning. ”Taförsigsamheten” och den vulgära socialdarwinismen.

Man kan tycka att det är märkligt att floskler fått sådant genomslag. Jo Lööf är en retoriker som lyckats slå mörkblå dunster inom C.

När idéprogrammet presenterades inför kommande C-stämma står det klart att C spårat ur.
Det står också klart att C misslyckats att arbeta fram en ideologi och därmed finns heller ingen strategi. Ingen strategi, ja då bli taktiken att planlöst hoppa på olika tåg.

När jordbruksminister Eskilsson anser att Sveriges bönder i svår kris ska förhandla med mejerierna och inte räkna med något stöd så är sveket fullbordat. C har därmed lämnat landsbygden, bönderna och egentligen svenska folket åt vulgärkapitalismens öde.

Idéprogrammet som presenterades kring årsskiftet 2012/2013 visar på extremliberala förslag med en blandning av högerkonservatism men man förklarar inte hur det ska hålla ihop.

Enkelt uttryckt vill man hänga julgranen med ett antal radikala granater men först såga ned den, kapa grenarna och sedan pulvrisera stammen.

Hållbarhet är en floskel som upprepas likt ett mantra. Ja en sak är säker idéprogrammets hållbarhet är kort, det orsakar ett ganska snabbt slut för C. Den hållbarheten är inte mer långvarig än snittblommor.

Att framhålla C som ett feministiskt parti går förlorat redan genom förslaget till månggifte.

Istället borde man diskutera vad likvärdighet, rättvisa och jämställdhet innebär. Att det inte nämns något om medmänsklighet ligger också i linje med oförståelsen för hur samhörighet och medkänsla byggs upp.

Förslaget till platt skatt gynnar de rika, därmed har man placerat sig på den yttersta konservatismens högra flank. Lämnat bondetåget, det sociala ansvaret och flyttat in i börshuset.

När man sedan skriver att det offentliga samhället ska ta ett ansvar för grundläggande service i hela landet så står det helt i motsats till förslaget om en federal union som överlåter åt det lokala att bestämma, till och med lagar.

Övergripande lagar som rör socialtjänst, arbetsmiljö och skolplikt skulle urholkas och öppna upp för nygamla lösningar såsom fattigstuga, heligbokindoktrinering och träldom.

Om man ska spåra en bakomliggande agenda så är det en slags tokig vision om ett svenskt USA styrt av de konservativa/extremliberala. Därmed kan man ana att man gärna ser Sverige som medlem av Nato fast det inte sägs rent ut.

Till de extremliberala förslagen hör fri invandring. Ett inhumant förslag åt alla håll. Och om man nu använder begreppet trygghet så leder fri invandring stället till en polarisering och en ytterligare snabb tillväxt av SD.

Posted in: Demokrati, Politik