Svenska folket förd bakom ljuset

Posted on 16 februari, 2013

1


I takt med en alltmer öppen och vågad debatt tydliggörs inte bara olikheterna i åsikter utan även hur framför allt makten manipulerat sanningen för att få genom lösningar som enbart gynnar ett fåtal kapitalstarka aktörer.

Lönesänkarna är ett avslöjande reportage i Sveriges Televisions Dokument inifrån där Erik Forsgren med löpsedelsliknande intervjuer visar hur svenska löntagares krav har hållits tillbaka på ett sätt som omfördelat välståndet och fört Sverige 100 år tillbaka i tiden. Det mest spektakulära i denna ringdans är att Socialdemokraterna fört en högerkonservativ politik, även om syftet var fler i arbetet, så visade det sig vara en utopisk dröm om rättvisa. I själva verket har denna politik enbart lett till att de rika har tagit från de fattiga.

”Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga löntagare till del. Inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. De senaste trettio årens ekonomiska politik har gjort Sverige till ett land med kraftigt ökande inkomstskillnader.”

Analysen av utfallet av olika arbetsmarknadspolitiska insatser visar att Socialdemokraterna redan 1980 slog an en högerpolitik. – I fördelningen mellan arbete och kapital har kapitalet fått en högre andel av inkomsterna de senaste decennierna. Det är en remarkabel ökning, helt klart.

Under hundra år fick varje generation svenskar uppleva påtagligt högre reallöner och en allt högre levnadsstandard. Men sedan slutet av 1970-talet har allt mindre av det växande välståndet kommit vanliga löntagare till del. Inkomsterna i landet har förskjutits från löner till vinster. Enligt Lennart Schön, professor i ekonomisk historia så saknar förändringen motstycke i historien.

– Lönernas andel av de totala inkomsterna i landet har minskat dramatiskt sedan början av 1980-talet. Vi behöver gå tillbaka till 1910-talet för att hitta en så låg andel av inkomsterna som tillfaller löntagarna.

Erik Sandberg visar hur en serie av medvetna politiska beslut gjort de allra rikaste ännu rikare medan levnadsstandarden för den breda allmänheten inte tillåtits öka i samma takt som för tidigare generationer. Grunden för den ekonomiska politiken lades redan med Socialdemokraternas maktövertaganden 1984. Och såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har sedan genomfört åtgärder för att hålla nere löneökningarna i landet.

Men politikerna har undvikit att tala klarspråk till väljarna och Lars Calmfors, professor i nationalekonomi menar att politikerna har fört väljarna bakom ljuset.

– Jag vill påstå att man rent av mörkat det här och uttryckt sig oerhört svävande,

Socialdemokratiska politiker som deltagit i besluten har haft förhoppningar om att löneåterhållsamhet skulle sätta fart på investeringarna och skapa fler jobb ändå har arbetslösheten stigit och investeringsgraden varit fortsatt låg.
Kjell Olof Feldt konstaterar att politiken har misslyckats.

I ljuset av detta får Saltsjöbadandan en rosa ton av dupering. Möjligen var inte strategin från början att lura arbetsrörelsen men efterföljare i näringslivets korridorer har i en slags Machiavellisk anda drivit in arbetarrörelsen i ett hörn som slutat med att Moderaterna idag kallar sig arbetarparti och övertagit rollen som Sveriges ledande parti. Det är en gigantisk förvillarkonst utspelad inför öppen ridå men på ett så skickligt sätt att stora delar av svenska folket låtit sig luras.

Börje Peratt

Posted in: Demokrati, Ekonomi