Demokraterna, nytt parti i Sverige

Posted on 24 mars, 2013

1


Igår, 23 mars 2013, tog Centern beslutet att man numera är ett liberalt parti. Stureplans-Centern har därmed vunnit. Jag har försökt reda ut vad olika partiprogram handlar om och det kom att utvecklas till ett förslag till nytt Demokratiskt parti. När Demokraterna presenterades fick det omedelbart uppskattande kommentarer men också jantelagens reaktioner. Det ger en inblick i förutsättningarna för utveckling och förändring.

Den politiska arenan i Sverige visar på en allt större mångfald. Det ger en bild av ett dynamiskt politiskt liv. Samtidigt kan vi se hur traditionella mittenpartier drar alltmer högerut medan Sverigedemokraterna tycks gå från extrema högerkanten och utesluter dem som inte visar respekt för partilinjens nolltolerans. Den samhällsbild som tonat fram blir ändå förvirrande. Avhumaniseringen, bristen på medmänsklighet urholkar allt mer den helhetssyn som länge präglade visionerna.

Nu är det taförsigsamheten som skriks ut från Lööfs fönster. Jag har försökt reda ut vad olika partiprogram handlar om och det kom att utvecklas till ett förslag till nytt Demokratiskt parti. När Demokraterna presenterades fick det omedelbart främst positiva och uppskattande kommentarer men också jantelagens reaktioner. Det ger en inblick i förutsättningarna för utveckling och förändring.

Utanförskapet i C utvandring mot D?

På Centerstämman 2013, tog man beslutet att C numera är ett liberalt parti. Stureplans-Centern har därmed vunnit. En tredjedel av delegaterna har sett sin värdegrund för medlemskap gå upp i rök. Vart ska de nu ta vägen?

Jag har ägnat en del tid åt att studera partiprogrammet och ”visionen” och jämfört med andra partiers program. Började formulera mina egna synpunkter på frågor och samlade dessa på en blogg. Insåg att det blev ett försvar för demokratin och kallade det Demokraterna. Jo det partiet saknas faktiskt i Sverige även om det finns i många andra länder i världen. (Demokraterna i världen)

Presentationen av Demokraterna orsakade en debatt på Newsvoice.

Vad som är bra med denna debatt är att det tydliggörs att det finns ett motstånd mot demokrati och parlamentarism även bland dem som man skulle kunna tro ville förändra samhället till ett mer medmänskligt.

Jag känner igen den auktoritära hållningen från 70-talet. Då saknades också en vilja att samverka, istället proklamerades den enda sanna vägen och den enda sanna -isten. I dag finns motsvarande i ”-den enda sanna alternativisten”. Jo det är något tragikomiskt över det hela.

Å ena sidan proklameras demokratins död å andra sidan självreflektion med utgångspunkt från att – innan du har kommit till rätt insikt ska du hålla käft- och ovanpå det ett ”kärleksbudskap”. Det sänder kalla kårar och vi kan föreställa oss sektledarens krav på att alla ska underordna sig och rätta in sig under den som har klar sikt.

Min ambition med att tona ner mig själv i detta var att just släppa fram alla andras åsikter och synpunkter. Min ambition med att visa ett ofärdigt program var för att bjuda in till att utveckla det. Jag tror nämligen på att ju fler som deltar desto bättre och mer genomarbetat resultat. Det är demokrati och är idag det bästa verktyget vi har. Allt annat är skrämmande.

Jag ville med artikeln och idén om Demokraterna ha en debatt och starta diskussion och det har ju inlägget lyckats med. Så därvidlag är det en stor framgång.

Jantemegafonen

Det finns också bland inläggen mycket att utvinna särskilt i hur jantelagen formulerar sig. Det var något överraskande men med lite eftertanke ändå inte. Några inlägg är djupt rotade i Egots försvar för sitt nedvärderande av sig själv och andra. Åt detta finns sannolikt ingenting att göra bara acceptera. En del som inte klarar sin känsla av otillräcklighet drar andra med sig i det självdestruktiva ödet såsom så många författare beskrivit. Inte minst Sandemose.

Demokraterna, för ett medmänskligare samhälle

Med Demokraterna önskar jag en optimistisk vision och uppbyggande av vad man vill med samhället. Varje ämne går ut på att formulera innehåll och mål. Det saknas säkert ämnen på sidan men då är det bara att påminna om det och bidra till innehåll. Skulle det leda fram till ett program och en viljeinriktning så vore det fantastiskt. Annars har det lett till kunskap och insikter och nya försök. En människa som slutat försöka har slutat upptäcka allt det underbara livet har att erbjuda.

Börje Peratt

Demokraterna på Facebook
Officiell Hemsida för Demokraterna


SvD ”Centern en nyfödd tvilling till FP”

Expressen
Aftonbladet: ”Snurrigt av Centerpartiet”
Sveriges Radio: ”Centerns framtidsstämma diskuterar nytt idéprogram”
Smålandsposten SMP: ”Platta inte till skatten”

FÖRSÄKRAN & MEDGIVANDE: Ditt namn/epost kommer inte att delas med en tredje part. När Demokraterna fått in 1500 namn registreras partiet. Du ger NewsVoice [se artikel på NewsVoice] och Börje Peratt möjlighet att via mail återkomma till dig för att ge återkoppling eller tipsa om nya namninsamlingar.

Posted in: Demokraterna, Politik