Demokrati utvecklas genom deltagande

Posted on 4 april, 2013

0


Ofta då man engagerar sig politiskt är det någon händelse som utlöser. I mitt fall var det en skogsväg som förband två delar i en kommun och på den hade kvinnor blivit attackerade. Jag föreslog då att man skulle dra en ny cykel/gångväg utefter landsvägen. Med utebliven reaktion från kommunen anslöt jag mig till C och gångvägen kom till stånd. Valet av parti var inte självklart utan skedde genom uteslutningprincipen. Där jag bor regerar Moderaterna. Jag kunde inte tänka mig dem men det fanns inte heller något till vänster. Jag hamnade i ett parti som aktivt ville förbättra miljön och villkoren för människorna lokalt. 

Centern på riksnivå har under en längre tid förändrats på ett sätt som gör att gamla Centerpolitiker inte känner igen sig, situationen har lett till många avhopp andra menar att detta är slutet för C. Det tror jag inte men slutet för ett C som vi kan bekänna oss till.

Det som är positivt med Centerns olika förslag är ett ökat politiskt intresse. Särskilt intressant är aktiviteterna för att skapa alternativ. Centern går nu åt ett nytt håll. Framtiden får utvisa vart det leder. Extremliberala utspel om en fri människa och allt mindre samhällskontroll vittnar om en oförståelse för vilka som tar för sig och vilka som blir lidande.

Det är svårt för ett politiskt parti att byta ut viktig delar av grundideologin, men det är precis vad som pågår inom Centerpartiet. Det är en svår resa … att tro sig kunna locka nya väljare och samarbetspartners enbart på den högra kanten i svensk politik. (Sverker Lindström)

Tabubelagda ämnen
Alliansen och de Rödgröna har valt bort att diskutera vissa angelägna problem och situationen har gått så långt att antidemokratiska och antihumanistiska värderingar nu fått en snabb tillväxt.

Några har tröttnat på detta smygande i vassen och vill nu kunna föra fram angelägna frågor som riksdagspartierna undviker. 30 % är tveksamma till EU men de har ingenstans att diskutera det utom i SD och möjligen i V men även där har EU tonats ner.

Orättvisorna ökar dramatiskt och bankerna tjänar miljarder, det blir inte mycket mer än någon kritisk röst i TV.

Det orättfärdiga bonussystemet
Löneavståndet har återgått till det vi hade för 100 år sedan. Sverige har inte på länge varit så ojämställt och orättvist som det är idag. En del i detta är lönerusningen i styrelserummen där man höjer varandras löner och utlovar bonusar stick i stäv med all moral. Det blir något förvirrande över ministrars hot om åtgärder som aldrig följs upp av konkreta handlingar.

I praktiken innebär det orättvisa fördelningssystemet en gigantisk förmögenhetsförskjutning till allt färre individer och utarmning av större delen av befolkningen. Moralen kring bonusar har också kritiserats länge, Barometern.  Fenomenet är internationellt och EU har gått ut med direktiv men dessa lyckas företagen kringgå, SVD. Man kan till och med se det som en ”ej kriminaliserad stöld” men i strid mot mänskliga rättigheter då det sänker förutsättningarna för en tillfredsställande levnadsstandard hos alltfler offer. Finansmarknadsminister Peter Norman har riktat allvarlig kritik men i praktiken inte åtgärdat något eller kommit med konkreta förslag.

Moralen ”bland dem som har” kan ibland var nästintill obefintlig
AMF-ordförande anklagas för skatteflykt. Pensions ordförande i AMF anklagas nu för skatteflykt. Genom att via ett avancerat upplägg föra ut vinster på drygt 23 miljoner kronor till ett bolag i Peru behövde Bertil Villard bara betala 4 procent i skatt. Men han tycker inte att han gjort något fel.

Bristen på en human värdegrund
Effekter av Alliansens beslut kring skola, vård och omsorg har visat att här saknas centrala humana värden och förståelse för vad som ger kvalitet och goda resultat. Lärarna lämnar skolan. Införandet av det extremradikala friskolesystemet har fått hård kritik från ett stort antal professorer vid Kungliga vetenskapsakademin. Dags att ta ansvar för skolans problem!
Vad som är märkligt är att Socialdemokraterna centralt slår följe med högern men man möter hårt motstånd i de egna leden och på kongressen tvingas man backa från sin linje. S kan skärpa skrivning mot vinstuttag.

Utförsäljningen av samhällets hjärteverksamheter har fått negativa konsekvenser för samhället, personalen och patienterna.  ”Stoppa privatiseringarna i vården” (SvD, Brännpunkt), Kommunal, Läkare gjorde jätteklipp på avknoppad vårdcentral.

Den nödvändiga och viktiga fria företagsamheten
Ett fritt och demokratiskt samhälle vinner på och är beroende av fri företagsamhet. De allra flesta företagare och affärsmän vill förena livsdrömmar med yrkesdrömmar. Och ofta kämpar man med administration då arbetsdagen är över. De flesta har dryga arbetsdagar. Inom grundnäringarna är det till och med så att bönder och fiskare tvingas kämpa dygnet runt och får det ändå knappast att gå ihop.

En välorganiserad stat
Vi behöver en välorganiserad stat, kompetenta myndigheter och effektiv kommunal administration där tjänstemännen har klart för sig vem som är deras uppdragsgivare. Folket, varje enskild individ är deras kund. Det handlar om att politiker och tjänstemän ska inse vem de arbetar för. Vi har idag ett bra system för kvalitetsmätning och revision.

Sverige har 37 000 självständiga kommuner och en långt gången decentraliserad funktion. Att då hävda krav på att flytta ut besluten till befolkningen blir som att slå in öppna dörrar. Det fungerar redan så. Rent av har det gått för långt när det gäller skolan. Här måste ansvaret för skolan få en mer central plattform.

Jag förstår alla som säger att de är trötta på politiken men det är som att säga ”jag bryr mig inte om vem eller vad som styr landet”. Det ligger dock en ledsam ironi över ett sådant ställningstagande. Bakom vår demokrati finns tusentals människor som dött för vår frihet.

För inte så länge sedan ägde strider för demokrati och frihet rum i Östeuropa. Motsvarande processer ser vi idag i Nordafrika och mellanöstern. I Sverige har vi haft denna frihet så länge att vi tar den för given.

Demokratin en garant för allas rätt

Att hedra dem som gav sitt liv för vår frihet är åtminstone värt en röst. Sedan kan man medverka till att demokratin utvecklas och blir bättre främst genom eget föredöme.

Efter att ha insett att det inte finns något parti som representerar egna värderingar och samhälleliga mål är det inte så konstigt att allt fler utnyttjar rätten att försöka bilda alternativ. Det är ett tecken på frustration, kreativitet och intresse att förändra.

Tillståndet är på inget sätt nytt utan går som en röd tråd genom historien.

Under 1800-talet tog en ny amerikansk litterär, politisk och filosofisk rörelse form kring Ralph Waldo Emerson. Transcendentialismen menade att en ny andlig era stod för dörren. Emerson kritiserade ”samhällets tanklösa konformism”, och ansåg att varje person måste tänka själv och finna det som förespråkades som ”en ursprunglig relation till allt”. Emerson och hans följare drev en kompromisslös linje mot slaveriet och spred på tidningssidor, i pamfletter och i högljudda tal att ”frihetens och demokratins budskap gäller alla”.

Emerson intervjuade den blivande presidenten John Adams (1735-1826) och fick då de berömda orden:

-”Jag skulle önska … att det fanns mer ambition i landet … med det menar jag ambitionen av det lovvärda slaget, att utmärka sig.”

Med det avsågs inte att klättra på andra utan att sträva mot gemensamma mål för människan och samhället. ”Den högsta auktoriteten är förnuftet med nödvändigheten åtföljd av känsla och samvete.”

Detta ideal har nu ersatts av rationella vinstintressen och förlust av medmänsklighet, moral och känsla för varandra.

Framtiden ligger inte i det menlösa och inte i vinstmaximering, inte i vare sig anarki eller diktatur. Vi måste våga mer.  Obama formulerade det med orden ”Yes we can”. – Ja vi kan.

Det står en förändring för dörren. Frågan är åt vilket håll den leder.

Börje Peratt

DEMOKRATERNA BEHÖVER 1500 NAMNUNDERSKRIFTER

För att registrera partibeteckningen behöver Demokraterna 1500 namnteckningar. Du kan delta med ditt namn nedan.

FÖRSÄKRAN & MEDGIVANDE: Ditt namn/epost kommer inte att delas med en tredje part. När Demokraterna fått in 1500 namn registreras partiet. Du ger samarbetspartnern och nättidningen NewsVoice.se möjlighet att via mail återkomma till dig för att ge återkoppling om hur partiet utvecklas.