Svensk skola aldrig så dålig som idag

Posted on 11 april, 2013

0


Svensk skola har fallit till botten visar en ny undersökning från UNICEF där 29 av världens rikaste länder jämförs.

Svenska 15-åringars kunskaper har rasat rejält under 2000-talet, enligt en undersökning som FN:s barnfond Unicef gjort om barnens välfärd i 29 av världens rikaste länder. I undersökningen mättes 15-åringars kunskaper i tre kärnämnen. Sveriges rankas på en 18:e plats, sämre än både Ungern och USA och långt efter de övriga nordiska länderna. Kunskapsnivån bland 15-åringar är allra högst i Finland, som i Unicefs jämförelse hamnar en bra bit över både Kanada (2) och Nederländerna (3). (Text-TV 10 april 2013)

Att Finland ligger högst beror på att de nästan inga friskolor har, det är hela förklaringen! När skall man inse att man skapar analfabeter istället för bildade medborgare? (plt passagen)

Skolan svag länk i svenska barns välfärd

Rapporten från Unicefs barnfond 10 april, 2013 Kategorier: Nyheter, Socialt utanförskap

Report Card 11: Child well-being in rich countries ingår i en serie rapporter där UNICEF undersöker barnfattigdom och socialt utanförskap i en rad rika länder. Den nya rapporten rankar bland annat länderna utifrån olika kriterier för barns välfärd.

Nederländerna, Finland, Island, Norge och Sverige hamnar totalt sett i toppen, medan fyra länder från södra Europa – Grekland, Italien, Portugal och Spanien – ligger i bottenskiktet.

När det gäller utbildning ligger dock Sverige riktigt illa till. Med undantag för Tjeckien, står Sverige därmed för det största raset bland industrialiserade länder när det rör elevers kunskaper.

De skyldiga till detta är allianspartierna, samt Miljöpartiet som beredde vägen för det svenska misslyckandet i skolan. Rasisternas SD stöder också denna skolans nedmontering. Även S har en del i skulden. Helt fri från detta står faktiskt Vänsterpartiet. De har varit mot friskolorna från början. (CITAT: plt passagen)

Lösningen? Ännu mer administration för lärare som redan går på knäna

Skolinspektionen har granskat svensk skola och kommit fram till att nästan alla misslyckas.
”Förra året (2012) fick 715 av 745 granskade grundskolor kritik vid Skolinspektionens kontroller, skriver Dagens Nyheter. Två tredjedelar av skolorna kritiserades för att eleverna och deras föräldrar inte fortlöpande informerades om barnets kunskapsmässiga och sociala utveckling. Lika många skolor fick kritik för att elever som halkar efter i skolan inte får stöd.” (SVT Text TV)
Nästan samtliga granskade skolor kritiseras (SR)

Att lärare och rektorer lämnar skolan och att det räcker med lägsta betyg för att komma in på lärarutbildningarna bådar knappast gott.

Den Ljusnande framtid ???
Knappast något media tar upp Unicefs rapport. Den har t o m försvunnit från Text TV historiken. Däremot tar DN upp kritiken mot skolorna och där har man pekat ut syndaboken. Det är lärarnas fel!!!
Inte att Alliansen har omöjliggjort för lärarna att bereda eleverna en miljö för utbildning.

Svensk ungdom har tappat tron på framtiden

När svenska barn själva tillfrågas om hur nöjda de är med sina liv hamnar Sverige inte heller så högt upp – här blir det en elfte plats. Sverige har också den högsta siffran i Norden – 5,5 procent ­– när det gäller andelen ungdomar som varken jobbar, praktiserar eller studerar.

I februari 2013 var omkring 157 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa, det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 26,4 procent.

Börje Peratt

SvD: Sätt stopp för vinstuttag i skolan
Svenska barn brister i flera kärnämnen
Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet