Hålla isär politik och religion

Posted on 15 april, 2013

2


Finns det skäl att hålla isär politik och religion. Ja av samma skäl som man bör hålla isär vetenskap från religion, politik från idrott, ideologi och skola. Ändå blandas de samman ständigt.

Det man då bör klargöra är varför det är rimligt av etiska och moraliska skäl att hålla isär dessa olika samhälleliga områden.

Är det angeläget att separera idrott från politik?

Ja länder som vill skapa sig en särställning via idrotten kan gå hur långt som helst när det gäller doping och fusk. Hur man då saboterar människors liv och tron på idrotten är underordnat målen.

Andra sammanhang då idrotten blir lidande för politikers käbbel är när man bestämmer sig för att bojkotta idrottsliga evenemang av politiska skäl. Även här görs övergrepp mot idrottens aktiva som sällan eller aldrig kan försvara sig.

Religionen ska över huvud taget inte beröra idrottens villkor. De utförs på olika arenor.

Vetenskap och religion ska också hållas isär
Om det nu inte är så att religion och trosföreställningar ska undersökas vetenskapligt. Tro är en sak, kunskapssökande en annan. Samtidigt är det så att mycket vetenskap har kunnat utföras inom ramen för ordnar och kloster.
Men tron får inte ligga i vägen för vetenskapen. Lika litet som vetenskap ska förgripa sig på tro. Det mesta av vetenskapens verklighet bygger också på antaganden och trosföreställningar. Så inte är vetenskapen befriad från tro och ibland mycket rigid sådan. Än idag gäller antikens trosföreställning om ”fem sinnen” och perception. Även fast den visat sig undermålig och otillräcklig.

Den som tror sig om att ha funnit sanningen måste ha väldigt starka fakta och vara väldigt övertygad. Det är inte samma sak som att begära att alla andra ska omfatta denna ”sanning”.

Politik och religion har av hävd och tradition alltid spelat under täcket med varandra.
I modern tid och i en modern sekulär stat håller man isär dessa arenor. Politik bör inte ta ställning för en enskild religion. Däremot möjligen för sin kultur.

Samtidigt måste en demokrati vara öppen för andras kulturer.
Politikens uppdrag blir då att via diskussion och kunskapsbildning synliggöra och möjliggöra olika riktningar.
Politik och demokrati byggs upp på en värdegrund som kan bestå av lagar, regler och konventioner som man inte ruckar på. Till dessa hör respekten för mänskliga rättigheter. Dessa är oomtvistliga.

Samtidigt ser vi hur dessa prövas varje dag i Sverige mest av allt är det etablissemanget som kränker dem. Och förvånande nog en institution som Kungliga Vetenskapsakademin.

När då en socialdemokratiskt aktiv muslim gör bort sig med att inte ställa sig bakom jämställdhet mellan könen och hänger ut sig själv med antisemitiska uttalanden och beteenden så är det inte konstigt att man får ta konsekvenserna av det. Tråkigt bara att det drabbar tredje person och en hel grupp.

De värsta kränkningarna begås av en hydra av industrigrenar, institutioner och media

I det stora hela är en enskilds snedtramp en bagatell jämfört med de kränkningar som makten i denna stund begår inom institutioner och i samspel mellan politik, media, fanatisk ideologi och särskilda industrigrenar.

Börje Peratt

Posted in: Idrott, Politik, Religion