Fri tanke och Klar sikt genom sugrör

Posted on 11 maj, 2013

0


Förnekelse och förakt är inget nytt. Dock blir det något bisarrt då det samlas under ”Fri Tanke” och ”Klar sikt”.

Kring 2009 chockerades jag av en intolerans och ett organiserat näthat från nyateistiskt håll. Jag beslöt att ta tjuren i hornen och utreda vad detta missförhållande stod för och vilka som var inblandade. Senare har jag funnit att kunskaps- och människoföraktet är lika spritt bland fiende och ”vän”. Visst är det märkligt att den som tar ordet ”fri tanke” istället kväver tanken och den som anser sig ha ”klar sikt” dödar perspektivet.

På ”klar sikt” är uttalat antidemokratisk och ska nu diskutera en ”vidare demokrati”(?). Men låt oss ta det från början, då jag till min förfäran upptäckte en annan falskskyltad inriktning, allt annat än humanistisk.

Antihumanister kallade sig humanister. Deras fotsoldater bestod av aktivister inom främst två föreningar. Efterhand förstod jag också att det fanns starka anknytningar till forskningsinstitutioner och till och med Vetenskapsakademin. Då denna komplott växte till en hydra hopkopplad med några kändisar framtonade något alltmer osmakligt. Utvalda mediakanaler är sedan länge megafon för denna hydra. Förutsättningarna för deras samverkan är en  konstellation inom politik och samhällsorgan med internationell styrning. Syftet är enligt deras manifest en materialistisk makt och Orwells ”1984” eller Huxleys ”Du sköna nya värld” tonar fram. Deras officiella fiende är Gud och andlighet men där bakom finns starka ekonomiska intressen särskilt inom läkemedelsindustrin.

En teori är ingenting värd om man inte kan verifiera sina misstankar och bevisa sammanhangen.

Många konspirationer har avslöjats genom att de nystats upp under lång tid, i mitt fall under nästan fem års tid. Det kräver ett journalistiskt grävande och ett uthålligt vetenskapligt granskande där mönstret slutligen tonar fram. Många skandaler har avslöjats på detta sätt, Watergate nog det mest kända. Fallet med svininfluensan bekräftade också misstankarna om att antihumanisterna hade stöd av läkemedelsindustrin och gick deras ärenden.  Ett organiserat näthat gick ut på att förfölja och förtala motståndare. Också det avslöjades i en serie artiklar om näthat. Myten om ett samhälle med grupper och människor som man hoppades hade en demokratisk grund och human ideologi krossades.

Alternativismens betydelse

Bland dem som gav stöd för att avslöja denna konspiration fanns många som närmast kan beskrivas som alternativister. En del av dem mer alternativa än andra. Alternativister var ofta de som valde nya vägar och önskade sig bort från det kalla konsumtionssamhället. Odla grönt, ägna sig åt sökande och helande, allt i en kärlek till livet och med en inbjudande förståelse för dem som ännu inte kommit till motsvarande kunnande eller insikt.

Nyalternativister av samma skrot och korn som nyateister

I början av 2013 kom nästa stora chock. Det visade sig att det bland dessa alternativister fanns en självutnämnd ”elit” som inte var ett dugg mer demokrater eller humana än antihumanisterna. Några av dem ansåg demokratin förkastlig och att man absolut inte skulle försöka förändra något inom systemet. Deras uttryck var också ignorant och hatiskt i motsvarande stil som nyateisternas. Denna intoleranta motsvarighet bland några nyalternativister visade sig, trots okunnighet i sakfrågor, säker på att äga sanningen. ”Patent på verkligheten” är vanligtvis en omogen omnipotens som tidigare kunnat beskådas hos pseudoskeptikerna.

För att kunna utveckla insikt om samhälle och människa är det angeläget att kunna ha olika uppfattningar i sakfrågor utan att skälla ut försöken.

Fakta är hur som helst journalistikens och vetenskapens krav. Det vi annars ser är att gissningar förvandlas till pseudosanningar i en röta av fördomar och invektiv.

Vägen ut från okunskap kräver prövning av teorier och det kan även gå via nya tankar och här har alternativens diskussioner historiskt haft stor betydelse för en ändring av syn på liv och samhälle.
Men det går en skör tråd mellan vad som är protest mot uppenbara missförhållanden och förnekande av egna tillkortakommanden som gäller oss alla och där det är angeläget att man själv bidrar till självrannsakan och personlig utveckling för förändring. Detta gäller även samverkansformer.

När det presenterades en ide att diskutera politiska frågor utan personfixering så var det för att fokusera på innehållet och sedan låta intresserade kliva fram och ta en möjlig roll i detta. Ett nytänkande således. Initiativet manglades av en självutnämnd elit av nyalternativister. Varför då? Vems revir hotades?

Demokrati är det mest rättvisa politiska styrelseskicket men den kan bli bättre.

Visst kan man kalla tillstånd för skendemokrati om man inte anser sig ha chans att påverka. Men vi har i Sverige fortfarande det fria ordet, vi kan fortfarande skapa alternativ, vi kan fortfarande bilda nytt och göra val. Kunskapsinhämtning och kommunikation är fri.

Det ligger  i människans natur att pröva sig fram och att upptäcka världen.

Demokratin ger stöd för det. Men fortfarande finns naturligtvis de som anser att deras världsbild är den enda rätta och som väljer att attackera andra som söker nya vägar. De som slår ned på dig då du vill bilda kunskap. Vi har sett sådana påhopp från så kallade  ”skeptiker” men de värsta jag sett i den vägen kom från annat håll.

En med ”Klar sikt” påstår sig vilja utveckla en vidare demokrati men underkänner att man försöker utveckla den demokrati vi har. I samma andetag kallar han den som gör ett försök för att föra fram en lögn.

… ett genuint sökande efter en vidare demokrati och inte den lögn till skendemokrati som sätter dina gränser.

Att benämna andras uppfattning för lögn eller raljera över avvikande åsikt har varit ett kännetecken bland så kallade skeptiker.  Vad är det som får någon med ”Klar sikt” att gå så i taket över ett förslag att man skriver artikellånga angrepp utan att ens sätta sig in i vad förslaget står för. Är det möjligen så att man känner sig hotad inom sitt eget revir.

Här får minsann inga andra göra upp med det gamla och föreslå något nytt! 

Alfahannen vaknar och briserar utan kontroll. Samtidigt som man anser sig försvara ”allas rätt och lika värde” kör man över alla försök till dialog. Var fanns allas rätt och lika värde där?

Så där står jag idag något bedrövad över att göra en ny förskräcklig upptäckt. De som jag trodde var vänligt sinnade och möjliga samverkare visade sig rent ideologiskt, karaktärsmässigt och mentalt bära på ett mörkt bagage av förakt för kunskap, demokrati, samhälle och människor med egna åsikter.

Det blir märkligt då man går ut med:  Gör upp med det gamla – Ge plats för det nya.
Det har redan visat sig stå för uråldrig intolerans.

Så har vi då två spår som står för falsk varudeklaration.

Fri tanke

Förlaget ”Fri Tanke” i samverkan med Kungliga Vetenskapsakademin hade våren 2013 en föreläsning i Kunskapskanalen som skulle handla om Själen men det visade sig vara falsk varudeklaration. En månad senare har man en författarkväll där man ska behandla ”livets stora frågor i upplysningens anda”. Hur ska det gå till om man förnekar andlighet måste man ju fråga sig.

Fri sikt

Human Creations kan visa sig lika inskränkt som antihumanismen när det rör förståelse för människa och samhälle. Här avfärdas politiken som den idag ser ut och man vill rensa bort demokrati för att ersätta med en ”vidare demokrati”, luktar diktaturstatsdemokrati.

”Fri tanke” och ”Klar sikt”  drivs båda av förnekelse och förakt.  I Fri tanke platsar inte den mentala, emotionella, andliga världen med dess frågeställningar. ”Klar sikt” genom ett sugrör betraktar annan sikt som lögn, gyckelspel och bedrägeri.

Börje Peratt

Vill du bilda dig en egen uppfattning om ett försök att diskutera demokratin, dess innehåll och viljeinriktning som fick så starkt påhopp, gå gärna till Demokraterna och anslut dig gärna till forumet för att diskutera innehållet. Några av Demokraternas centrala frågor som skola, närsamhälle och bostäder har nu blivit högaktuella. Vill du vara med och utveckla innehållet är du mer än välkommen.