Gatans parlament

Posted on 26 maj, 2013

15


Upploppen som startade i Husby i maj 2013 vittnar om flera möjliga orsaker. Visst det kan vara frustrerade ungdomar med invandrarbakgrund. Men det kan också vara andra mörka krafter bakom att det spridit sig och ”smittat av sig”. Det finns också ett missnöje med politiken som genererat extrema konstellationer, hat och omstörtning.

Sverige befinner sig i en omvandling utan motstycke. Extremliberalismen å ena sidan som är egoismens idag mest självlysande ansikte där vinst i vård och skola är några tydliga drag. Expanderingen av främlingsfientlighet både bland invandringsfientliga och invandrare. Frustrationen leder till försök till positiva lösningar men också destruktiva. Det finns också en omedvetenhet som målar upp alla försök till samverkan och försoning som farliga och suspekta.

Ett försök att söka en ny positiv demokratisk väg attackerades

Våren 2013 presenterades ett möjligt nytt partiNewsvoice på ett helt nytt sätt. Anonymt. Tanken var att de som var intresserade skulle bidra till ett självorganiserande och att idén och innehållet skulle utvecklas utan att förknippas med person eller enskilda intressen. Detta var ett nytt sätt och erbjöd var och en att bidra till en demokratisk förändring av den politiska strukturen i Sverige. Till en början fick förslaget mycket positivt gehör.

Sedan kom reaktioner i kommentarsfälten från två personer som blev allt mer nedgörande och kränkande och moderatorn valde att stryka dem alla så de finns inte kvar.

Att skjuta demokratin i sank

De värsta attackerna kom från oväntat håll. Påhoppen var det grövsta jag hitintills varit med om. Man sa sig misstro demokratin. Inte ens inom Vetenskap och Folkbildning har jag sett något liknande. Märkligt nog har en av dem presenterat en egen ny kanal,  utan att uppge vilka som ligger bakom. Slutsatserna av deras påhopp kan summeras i att de förordar politisk förändring utanför systemet.

Upploppen som startade i Husby är möjligen exempel på en explosion av frustration men dessa upplopp kan också ha övergått till manipulation och utnyttjande av gatans parlament.

Möjligen har uppviglingen av dessa ungdomar olika upphov. Och möjligen har spridningen andra drivkrafter.

  • Vilka vinner på att åka till Örebro och ge sig in i ett invandrartätt område och starta bilbränder där? Vilka är de? Bränder och stenkastning i Örebro
  • Vilka vinner på att åka till Åkersberga och göra samma sak där?
  • De tycks organiserade och de har en strategi, då är det inte längre upplopp utan terrorism.

Upploppen sprider sig till södra förorterna (SvD)
Husby, Rinkeby och Tensta upploppen må ha sina rötter i frustrerade ungdomar även om jag tror att det är mer än så.

Alldeles oavsett upprinnelse så finns inga ursäkter.

Skulle det vara invandrargrupper som riktar frustration mot sitt eget bostadsområde så är det ett fundamentalt misslyckande av dem som bor och verkar där. Har de flytt från krigsdrabbade områden och sedan fört med sig beteendet till Sverige så är det mycket illa. Den första tanken blir att utvisa inte bara förövarna utan alla som på något sätt bär ansvaret för dessa samhällsomstörtare.

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) anser att föräldrar till vandaliserande ungdomar bör vräkas. På sin Facebook-sida skriver han:

”Hitta ligisterna och vräk föräldrarna.”

Men vänta nu vilka vill att denna uppfattning ska spridas i Sverige?

Det står klart att ett gäng välmaskerade män åkt runt i Sverige och tänt på bilar och lockat med sig en och annan lokal idiot.

Jag tror detta upplopp har fler drivkrafter än uppgivenhet. Jag tror att det finns en strategi bakom vars konstellation skulle kunna förvåna oss om den avslöjades.

Alternativen som aldrig fick stöd

Jag kan inte heller låta bli att tänka på alla de frivilliga krafter som jobbat för att unga ska få ett sammanhang och en möjlighet till meningsfull utveckling. Här har Ungdomsstyrelsen och Arvsfonden m fl tagit avstånd från sådana förslag och är på sätt och vis medansvariga genom sitt oförstånd, sin brist på fantasi eller sin inkompetens.

Fred börjar hemma

För två år sedan gjorde jag en rundresa i Sverige, visade film och diskuterade existentiella frågor med unga. Det skedde under namnet ”Fred börjar hemma” med stöd av Folke Bernadotteakademin. Bland vuxna fanns en viss tveksamhet till de risker som målades upp. Inte skulle väl det kunna hända i Sverige?

Ett halvår senare sprängde en man sig själv till döds mitt i Stockholm, ytterligare några år senare fick vi de våldsamma upploppen i Sverige. Utan tvekan finns en grund i invandrartäta områden och en och annan grundlurad självmordsbombare. Frågan är om extrema högerkrafter nu slagit mynt av detta. Från enskilda rättshaverister som åker runt och skjuter på invandrare har vi fått ett strategi som utnyttjar och förvärrar läget genom en terrorkampanj. Sök bland dem som vinner på detta kaos och ni ska finna.

Samtidigt så börjar nu invånarna ta tag i problemet: Våldet motades bort av folkfest

Börje Peratt

SVT nytt ”Fortsatt insats men lugnare nätter i Stockholm”

Posted in: Demokrati, uppror