9000 nya dollarmiljonärer på ett år

Posted on 19 juni, 2013

3


Antalet dollarmiljonärer i Sverige närmar sig 70 000. På ett år är ökningen 14,3%. Det är närmare 9 000 nya! Under samma period har antalet arbetslösa ökat och samtidigt pressas lönerna nedåt. I en debatt i  SVT Aktuellt (18 maj 2013) diskuterade Irene Wennemo (som länge jobbat för LO och som nu kandiderar till ordförandeposten för kvinnoförbundet) mot Fredrik Segerfeldt, liberal debattör i tankesmedjan Timbro.

Svt play statistik kurva subtext

”Antalet dollarmiljonärer i Sverige har ökat detta samtidigt som de svenskar som har minst inkomst får det sämre. De som blivit rikare har blivit många. 69 800 personer har tillgångar över en miljon dollar i tillgångar som aktier och pengar. Jämfört med året innan ökade antalet svenska dollarmiljonärer med 14,3%.” (SVT)

Krister Rydmark på Cap Gemini menar att de snabba ökningarna i förmögenheter beror på omständigheter i Sverige men då motsäger han ju sig själv. Miljonärerna har i deras egen studie ökat globalt:

”Det beror på den svenska aktieutvecklingen och starka kronan.”

Rika har blivit rikare-fattiga har blivit fattigare. Även om flera svenskar fått det bättre – Har de fattigaste fått det sämre. Även inkomstklyftorna har ökat.

SVT graf inkomstklyftor 2010
Fredrik Segerfeldt:

Skillnaden i sig är inte så viktig (Att rika blir rikare och fattiga fattigare saknar således betydelse enligt Segerfeldt) . Viktigast är att alla får det bättre (Alla får det inte bättre!). Även de med lägst inkomst har får det bättre sedan 2007. (Fel de med lägst inkomst har relativt sett fått det sämre).

Irene Wennemos inlägg blev i sammanhanget svårförståeliga. Istället för att svara enkelt och koncist föll hon i snaran att försöka säga så mycket som möjligt på kort tid och det gick nog över huvudet på de flesta tittare. Även om det började hyfsat så borde hon ha markerat de direkta felaktigheter som Segerfeldt gav uttryck för genom att markera: Där har du fel!

Irene Wennemo:

Det handlar inte bara om att en lite grupp har fått det sämre. Samhället dras isär. Det har i förlängningen en negativ effekt. Vår samhällsmodell bygger på att alla bidrar men också att alla får ut nåt av välfärdspolitiken. När vi får en rik elit … som inte kommer att tycka att skolan eller vården är bra.

Fredrik Segerfeldt:

Du vill bekämpa rikedom, jag vill bekämpa fattigdom, jag får det inte sämre för att några är väldigt rika. Jag är glad att vi har Zlatan och Ingvar Kamprad. Viktigast är att alla får ökad inkomst.

Irene Wennemo:

Det har byggts upp enorma förmögenheter men det som sker nu är att samhällsmodellen är i riskzonen. Det handlar också om att Skandinavien avviker, för vi har tillit, god hälsa och jämnare fördelning.

Denna kommentar från Wennemo blev obegriplig. Segerfeldt fortsätter med sina rallarsvingar.

Fredrik Segerfeldt:

Vi lever i ett sossepräglat samhälle. Vi behöver lägre ingångslöner. Det finns fortfarande för höga trösklar…

Här påstår Segerfeldt att lägre löner ger fler jobb. Hade Wennemos varit påläst så hade hennes svar blivit att:

Socialdemokraterna lyssnade under årtionden på Näringslivets krav om låga löner för att upprätthålla sysselsättningen men det skedde ingenting. Inga flera jobb. De äldre s-ministrar som var med och accepterade låglönekrav grämer sig över det.

Börje Peratt

DI: 70.000 dollarmiljonärer i Sverige
Metro: Fler svenskar dollarmiljonärer
Barometern: Rekordmånga svenska dollarmiljonärer
Kompletterad länk 21 juni
SVT: Svart dag på Stockholmsbörsen