Bidrag för egen vinning

Posted on 30 juli, 2013

0


Så kallad bidrag till utvecklingsländer har blivit omvänt på givarens villkor och som ett sätt att berika sig på den nödställde.

Man kan se utvecklingsländernas befolkning som ett enda stort laboratorium för läkemedelsbolagens tester av vaccin och läkemedel. WHO har sedan svininfluensapandemin förlorat allt förtroende.

Dessa läkemedelsbolag gör astronomiska vinster.

I sin symbios med internationella organisationer och globala rörelser utnyttjar man dem som inte kan försvara sig för att berika sig.

Vi behöver alternativ som vill utveckla samhället för en i sann mening medmänsklig humanism.

Börje Peratt