Chemtrails – jetflygets avgaser inget annat

Posted on 27 augusti, 2013

13


Det florerar en mängd youtubevideos som sägs bevisa Chemtrails. Det jag ser på en sådan video visar hur en kapten använder gaspådraget och möjligen att det under en fas då avgaserna minskar är skiftning i någon grad i atmosfären.

Detta tolkas av Chemtrailtroende som tillfälligt stopp av den påstådda besprutningen.

En engelsk Wikipediaartikeln bekräftar idéer om Climate Enginering och fastslår samtidigt att inga kända storskaliga försök pågår.

Av naturliga skäl skulle en sådan insats kräva en global gemensam insats från alla länder. Men avsikten skulle i så fall vara att minska uppvärmningen och bestrålningen från solen. Inte alla de märkliga spekulationer som nu florerar.

Men som sagt jag tror inte på en sådan global verksamhet. Sådana spekulationer är kontraproduktiva, skrämmer folk i onödan och tar fokus från väsentligheter.

Att det däremot förkommit ansträngningar att påverka vädret är ingen hemlighet senast vid OS i Kina. [1]
Man gör också jämförelser med foton av himmelen för 70 år sedan. Flygtrafiken på 150-60 talet var mestadels med propellerplan och väldig mindre i sin omfattning och absolut inte på den höjd som den är idag 10 000 meter.
Så effekterna från avgaserna såg inte alls ut som idag.

Börje Peratt

Referens

1) SMHI Kan man skapa väder? (länk)

Taggat: