Annie Lööf i kejsarens nya kläder

Posted on 21 september, 2013

1


När kommer C att genomskåda Annie Lööf? Det är för omgivningen helt klart att Annie Lööf för en retorik som minsta barn genomskådar men uppenbarligen inte de som omger henne. Frågan är när och hur förhäxningen släpper. När hör de barnet som ropar:

”Ja men hon har ju inget (på sig) att komma med!”

Det senaste mycket grova exemplet kommer från uttalande gruvdriften.
Floskler om miljö och hållbarhet faller djupt i de hål som Centern nu medverkar till att gräva.

TT rapporterar om C-stämman och gruvbrytning:

Knappt hälften av de närvarande C-delegaterna satte sig mot Lööfs linje. Riksdagsledamoten Kerstin Lundgren beskrev Sverige som ett lågskatteparadis för gruvbolag.

Men med mycket knapp marginal slapp näringsministern och Centerledaren Annie Lööf undan krav från partistämman på höjda avgifter för gruvbolag i Sverige. Naturligtvis har Lööf svar på tal. Ord som kommer från gruvexploaterarna.

– Tittar man på de mindre gruvbolag som finns i Sverige så går de på knäna. Vi kan ta Pajala och de gruvor som nu öppnas i Dalarna. Att i det läget lägga på ytterligare skatt skulle hämma jobb och tillväxt, säger Lööf.

Ett svar på stämman var då:

Om de inte klarar av kommersiell gruvbrytning så får de väl lägga ned sin verksamhet.

Mot henne på stämman stod ombud som besegrades med bara fem rösters övervikt, 200 mot 195 för partistyrelsen. De ville se Centerpartiet arbeta för att höja skatten på uttag av råvaror, som gruvdrift, och att en del av pengarna ska gå till kommuner, markägare och regioner.

En miljöskandal vid Blaikengruvan i Västerbotten, konflikter om gruvbrytning i Kallak utanför Jokkmokk och om Rönnbäcken har eldat på striden om gruvexploatering.

Sverige har, i jämförelse, låg avgift för brytning.
Men det är rätt, enligt Annie Lööf, som har gruvpolitiken på sitt regeringsbord.

– Sverige ska vara konkurrenskraftigt, det skapar jobb och företagande på orter som verkligen behöver det. Men det måste ske i samklang med lokala samhällen och miljön, säger Annie Lööf.

Läs detta uttalande en gång till. Vad är det hon säger? Exploatering ska kunna ske konkurrenskraftigt (mot mycket låga kostnader) i samklang med samhället! Den enda klang jag hör är när hela städer och byar får flytta på sig utan någon större ersättning.

Sedan lägger hon till:

– Jag avser att stärka markägarintresset ytterligare i lagstiftningen.

Men hör då inte stämman denna kluvna tunga? Är man helt bergtagna? Vi behöver näringsverksamhet i Sverige. Vi behöver gruvor. Vi behöver lönsamma näringar och vi behöver verksamhet i norr. Men hur?

En annan fråga rör något helt annat och inte bara exploatering av moder jord utan av kvinnor som surrogatmödrar.

Stämman säger ja till att Centerpartiet ska verka för att surrogatmödraskap blir tillåtet i Sverige, men utan inslag av ekonomisk ersättning till den som bär barnet åt barnlösa par. Ja stämman hjälper verkligen Annie Lööf på alla de sätt att få C att framstå som ett parti där egoismens ”ta för sigsamhet” ska framstå som god.

Börje Peratt

SR: Lööf om surrogatmödraskap och gruvomröstning
SvD: Vilka frågor ska rädda Centerpartiet?