Hållbart Sverige?

Posted on 24 november, 2013

7


Det nya modeordet hållbarhet vad står det för? Jag har nu hört det användas i så många sammanhang att det blir alltmer betydelselöst. Egentligen saknar jag bara att Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna ska använda det för att beskriva ett ”hållbart Sverige”. Eller antihumanisterna för att stadsfästa en enda ”hållbar tro” eller ”hållbar åsikt”.

Det Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) och Martin Rundqvist (ordförande i Vetenskap & Folkbildning, VoF) har gemensamt med Jimmy Åkesson (ordförande i SD) är nämligen intoleransen och utestängningen av människor med fel ursprung, tro och uppfattning. Det är då inte heller så märkligt att finna att flera anhängare har ytterst tveksam bakgrund eller kanske ska man kalla det en ickeempatisk värdegrund i främlingsfientliga grupperingar.

Rätt och fel?

Jag kan tillerkänna dessa i grunden ickedemokratiska allianser en del ståndpunkter men de vilar på dunkla argument.

SD har rätt då man kritiserar yttringar hos invandringspolitiken. Det är inte rimligt att Sverige ska ta på sig en så stor andel flyktingar som man sedan inte kan ta hand om. Att skicka ensamkommande flyktingbarn att bo i anläggningar där man förvarar kriminella narkomaner är att kasta ut dessa människor i kriminalitet.

Antihumanisterna har rätt då de kritiserar dem som under täckmantel av medial förmåga eller alternativ hälsovård lurar människor.

Men det är inte alla kommuner som hanterar flyktingbarn så gränslöst oansvarigt och det finns ärliga mediala och ärliga alternativister som kan hjälpa människor.

Problematiken med bluff och missbruk kan vi finna hos vilken yrkesgrupp som helst. Det finns bedragare överallt.

Antihumanisterna utgör en samhällsfara

Det antihumanisterna har gemensamt med Åkesson och SD är att de drar alla över en kam. Om vi vänder på situationen och undersöker antihumanisternas agerande så finner vi att deras förföljelser och påhopp är mer utstuderade än de SD gjort sig kända för. En grupp inom SD har gjort bort sig i en järnrörsattack och några ha viftat med högerhanden, åkallat sin lärofader som skickade världen in i andra världskriget. Trots den nolltolerans som Åkesson nu förespråkar så inser vi att under ytan jäser något hotfullt.

Antihumanisterna omfattande förföljelser och undergrävande av det svenska samhället under många år måste betraktas som lika samhällsfarlig som den främlingsfientlighet som sprids via SD.

Antihumanisterna har trängt in i institutioner och media och vi ser dem komma till ständiga uttryck men det är inte alla som förstår sammanhanget. Och många avfärdar dem som en liten sekt. Ja så såg man på SD för några år sedan. Idag Sveriges tredje största parti. Framröstat i demokratiskt val. Även Nationalsocialismen I Tyskland röstades fram i demokratiska val och sedan förbjöds ett antal partier. Antihumanisternas verksamhet går ut på att införa nyateismen som statsreligion, motsvarande röster hör vi inom SD. Någon som ser sambandet?

BP

Referenser

SvD SD:s förflutna alltid närvarande
SvD Intolerans präglar Humanisterna
SvD Humanisterna tiger om grunden för sin tro
SR Varnar SD för antisemitism i EU-samarbete
SR Åkesson utmanar S – men tar väljare från M
SvD Fullt möjligt förena tro och vetenskap
Newsvoice: Börje Peratt: ”Hållbar tro” och ”hållbar åsikt” i ett ”hållbart Sverige”?