FRA ska hålla svenskt försvar underrättad om risker i omlandet

Posted on 6 december, 2013

1


SVTs ”avslöjande” om samverkan mellan underrättelsetjänster är naturligtvis ett länge känt förhållande. Whistleblower Snowdons regisserade läckning  och SVT´s rapportering följer en strategi i händerna på det ryska propagandaministeriets upplägg och intentioner. Ryssen är förbannad på svensk kritik och nu vill man rucka på den politik som utsett dem som ett stort hot mot demokratin i Europa.

Samverkan mellan FRA (Försvarets Radio Anstalt) och vänligt sinnade nationers underrättelsetjänster iscensattes under andra världskriget för att då spana mot Sovjet och Nazityskland.

FRA är och har alltid främst inneburit signalspaning mot diktaturer och terroristorganisationer för att förvarna om för svenska folket hotfulla och fientliga rörelser i omlandet. Att denna signalspaning utvecklat utbyte av information mellan underrättelsetjänster hos andra vänskapligt sinnade nationer är ingen hemlighet. Utan snarare en självklarhet.

Eventuell inhemsk politisk eller annan upprördhet över detta förhållande vittnar bara om naivitet, alternativt okunskap, alternativt ett motstånd mot att vi ska vara förberedda och kunna skydda oss mot fientligt agerande som riktas mot vår nation och vårt folk.

Att en politiker med tillhörighet i V uttalar sig kritisk mot att FRA har en samverkan med andra länders underrättelsetjänster och ifrågasätter om det ingår i uppdraget från Sveriges Riksdag vittnar bara om att man kan ifrågasätta hans lojalitet.

Tack vare denna samverkan spåras terrorister och kan neutraliseras. Givet att vårt militära försvar nedrustats till  under existensminimum är FRA det enda vi har kvar som kan ge oss något slags förvarning och därmed ett skydd.

Den som aktivt vill underminera FRA kanske är omedveten om att det i praktiken skulle innebära risker för det svenska samhället och vår demokrati. Men vi ska ha klart för oss att politiska utspel från öst inte är ett dugg omedvetna om vad de håller på med och varför. Och det finns absolut även i Sverige en ”Fri sikt” mot vår egen undergång, kaos och slutlig inkorporering under en diktatorisk lösning.

Börje Peratt

Demokraterna

SR Enström försvarar FRA:s spioneri

SR ”Relationerna till Ryssland kommer inte att påverkas”

Posted in: FRA