Nödvändig signalspaning på ”civila” mål

Posted on 8 december, 2013

0


Nyhetsrapporteringen från SVT och SVT text har länge kunnat nomineras till priset Årets förvillare. Rapporteringar som framstår som propaganda och direktiv och skulle kunna liknas vid den nyhetsförmedling som levereras av diktaturkontrollerad media.

Det är inte bara svensk skola som sjunkit som en bojsten även journalistiken och nyhetsrapporteringen hos de rapportörer som Svenska folket har de största förtroende för har rasat betänkligt.

Det är uppenbart att det ligger dolda drivkrafter bakom dessa media som styr innehåll och rapportering. Strategin är att använda Text-TV, nyhetskanaler, debattprogram, underhållningsprogram, vetenskapsprogram både i radio (SR) och i TV (SVT) för att indoktrinera publiken.

Man slänger  ut ett och annat fläskben, som Snowdens ”avslöjande” för att röra till opinionen och givet den taktiken har man gjort sig förtjänt av titelns årets förvillare.

5 december 2013 klappar sig SVT för bröstet för ett avslöjande som är känt sedan drygt ett halvsekel. Svensk underrättelsetjänst (FRA) samverkar med andra vänligt sinnade underrättelsetjänster.  Naturligtvis så levererar SVT ”nyheten” utifrån ett perspektiv som verkar uppseendeväckande ”SVT avslöjar: USA hyllar FRA:s ryss-spionage”.

Uppdrag granskning hugger som en kobra – ”avslöjar FRA spionerar på civila mål åt USA”: FRA spionerar på ”energi” och ”Baltikum” åt USA.

Ja det må vara sant. Men SVT missar, glömmer eller avsiktligt undanhåller kontexten. Bakgrunden till sådan spaning är att Ryssland sedan 2008 har använt gasleveranser som påtryckning mot sina forna lydländer. Hur denna utveckling gått har vi kunnat följa i några enskilda fall som i gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina. Ryssland stoppar gas till Ukraina (SvD 1 jan 2009), fram till 2013 då ”Ukraina stryper import av rysk gas” (SvD Näringsliv 11 nov 2013). Men det vi får reda på är antagligen bara toppen av isberget.

Den oro som dessa ryska påtryckningar för med sig och de risker som uppstår för omvärlden gör det motiverat för FRA och västvärlden att hålla reda på utvecklingen även rörande ”civila objekt”.

Wilhelms Agrells  påstående: ”Fara att känsliga uppgifter om svenskar sprids” (Not 1) ingår i strategin att misskreditera samverkan mellan svensk och amerikansk underrättelsetjänst.

Börje Peratt

Referenser

1) SVT Reportrar: Filip Struwe, Anna H Svensson