Kapitalismen råder – kommunismen undertrycker

Posted on 13 januari, 2014

5


Vänsterpartiets kongress driver fram den klassiska polemiken mellan kapitalism och kommunism. Naturligtvis blir det skällsord från de olika sidorna som kan uppfattas olika beroende på var man står ideologiskt.

Alldeles oavsett ideologi så har det visat sig att båda riktningarna är pragmatiska. I det ena fallet handlar det om att driva företagsamhet så lönsamt att ägarna gör sig en hacka och kan driva verksamheten vidare. i Kommunismens fall handlar det om att utnyttja företagarna, göra sig en och annan hacka och leva gott på andras företagsamhet. I en kapitalistisk demokrati får folket en stor marknad av överflöd. I en kommunistisk diktatur får folket svälta medan makteliten lever i överflöd. (Ref 1)

Kommunismens rättesnöre

Till var och en efter behov
av var och en efter förmåga

Det låter så bra och det svenska sociala skyddssystemet är väl uppbyggt på den ideologin. Det sociala skyddsnätet gör att de flesta som inte klarar sig själva blir omhändertagna. Naturligtvis utnyttjas det och vi har fått parasiter som väljer att låta samhället försörja dem. Men i sak är det ändå en humanistisk värdegrund och med den följer tyvärr utnyttjare. Andra sorters utnyttjare jobbar men gör det utifrån tvivelaktiga motiv. Makt att bestämma, förtrycka andra och att sno åt sig av fördelar. Denna sortens utnyttjare finner vi också inom politiken. En karriär här innebär att man egentligen inte behöver göra något för att få en tryggad och ganska förmögen tillvaro.

Orwell skrev i inledningen till boken Djurfarmen (1947) att den visserligen i första hand handlar om Sovjetunionen men att förhållandena inte var mycket annorlunda i England. Korruptionen av ledare manade enligt Orwell fram en ondska, ett kallsinne (psykopati), och en kortsiktighet som förstör framtiden för mänskligheten och endast kan gynna ett fåtal i ledarskiktet. Vulgära exempel på kommunistisk diktatur såg vi i forna östblocket där Rumänien ledare Nicolae Ceaușescus och hans fru Elena var ett spektakulärt exempel på en diktator som lät egoismens diktatur drabba folket. Motsvarande fenomen idag är Nordkorea och flera länder i Asien och Afrika. (Ref 2)

”Kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av tillgångarna. Socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdomen.” ~ Winston Churchill

Den stora skillnaden mellan systemen är att kommunismen kräver statlig kontroll och drift av produktionsmedlen. Det har visat sig att i detta har demokrati ersatts av enpartisystem och diktatur där en maktelit kan leva i extrem lyx emedan folket svälter. (Ref 3)

Kapitalismens devis skulle kunna formuleras:

Till var och en efter förmåga
av var och en efter behov

Ursprunglig kapitalism understödd av liberalismen, fick vulgära former där de som ägde kapitalet blev den moderna tidens feodalherrar. Folket utnyttjades och vi fick under industrialismens genombrott se både goda och dåliga exempel på företagens framfart. Med moderniseringen och uppsvinget följde också att människor fick det bättre. Så även om det finns avarter har kapitalismen som samhällssystem besegrat kommunismen.

Det blandsystem som Sverige är exempel på innebar att vi under Socialdemokratin fick affärsdrivande verk (affärsverk) särskilt inom områden som ansågs nödvändiga att kontrollera som energi. I praktiken blev dessa vinstdrivande statliga verk en kassako för staten som kunde säkerställa att landets befolkning fick del av kakan. Ja så småningom såg direktörer och styrelsemedlemmar till att plocka ut orimliga bonusar på det otroligt ”svåra ansvar” det tog både i med och motgång. Här torde Vattenfalls uppköp och försäljningar vara rekord i omdömeslöshet och ändå fick ledarna ut miljonbonusar. Bonus på vad då kan man fråga. I själva verket har vi fått en slags legaliserad rånkultur bland dem som kallar sig sextontaggare.

Alliansen sålde ut kyrksilvret

Under Alliansen har flera statliga verk sålts ut med grov förtjänst för köparna. Man kan säga att Alliansen har bistått vulgärkapitalismen och det har skett en dramatisk återgång till ”fattiga och rika”. Samtidigt har samhället blivit kallare och mer omänskligt.

Oheliga allianser

Kommunismens ideal är att ta befälet över jorden och sådana krafter finns fortfarande. En del av dem samverkar med multinationella företag och här kan man tala om oheliga allianser. I praktiken har vi fått en värld där börserna styrs av några få aktörer som har stor påverkan på samhällsekonomin. De verkar bl a inom följande områden: olja/energi, vapen, läkemedel/forskning, tobak/livsmedel. Till sin hjälp har man aktörer på finansmarknaden.

Demokrati

I min värld är demokrati den enda vägen men problemet är alla människor som väljer att stå utanför. De blir då offer för dem som kommer att utnyttja politiken för mörkare syften. Så tog Nazismen över i Tyskland.

Aldous Huxley, skrev ”Du sköna nya värld” (1932). En skräckvision om en framtida statsdiktatur. Aldous Huxley sa i ett tal på Berkeley Universitetet den 20 mars 1962, strax innan sin död, att ”Brave New World” och Orwells ”1984” inte var enbart fiktiva utan beskrev en plan utformad av eliten för två typer av kontrollerade och förslavade samhällen.

I en kommande bok sammanställer jag Orwells och Aldous Huxleys slutsatser (Not 3):

– Orwell fruktade en statskontrollerad censur som skulle beröva oss information. Aldous fruktade istället dem som skulle ge oss så mycket information att vi skulle översköljas av den och sakna förmågan att urskilja det väsentliga vilket skulle reducera flertalet till eskapism, en verklighetsflykt som gör att man slipper se verkligheten som den är. Här skulle självcensuren utelämna eller dölja verkligheten.
– Orwell fruktade att sanningen skulle döljas från oss av en centralt styrd kontroll. Aldous fruktade att sanningen skulle dränkas i ett hav av irrelevans. Orwell fruktade att vi skulle bli fångna inom en totalitär kultur. Aldous fruktade att vi skulle få en trivialiserad kultur, bli självupptagna av egoistiska behov av självbekräftelse och ytliga ansiktslyftningar.
– I boken ”1984”, styrs människor av befrielse av smärta. I Brave New World styrs människan av jakt på lycka. Kort sagt, menade Orwell att det vi hatar skulle förstöra oss. Aldous var rädd för att det vi älskar, den nya tekniken, meningslös status och möjligheterna till kroppsliga manipulationer kommer att förstöra oss.

Demokratin eftersträvar kontroll av både kommunism och kapitalism så att ingen av dem får dominera samhället och människorna som lever där.
Därför krävs en stabil, stark, kompetent och moraliskt högstående samhällelig organisation både i stat och kommun. Det ger också företagsamheten och den fria marknaden ramar för en för samhället gynnsam verksamhet.

Börje Peratt
Demokraterna

REFERENSER
1) SvD Kim Jong-uns lyxskidort invigd.

2) Världens mest odemokratiska stater
Här listas de länderna som ingår i undersökningen ”Worst of the Worst: The World’s Most Repressive Societies”, gjord av den USA-amerikanska organisationen Freedom House:

3) Rumäniens Nicolae Ceaușescu

3) Den altruistiska scenen Bok som är tänkt att publiceras under 2014.

Posted in: Politik