Revolten återkommunaliserar hemtjänsten

Posted on 3 februari, 2014

2


Med Alliansen följde en extremliberalism som västvärlden sällan skådat. Samhällsansvar såldes ut och avkommunaliserade skola och vård till förmån för snabba vinster.

Kissblöjor vägdes för att kunna återanvändas och människor som inte kunde försvara sina rättigheter tvingade att ”välja” leverantörer utan att ha en aning om vad de fick. Det visade sig att gamla inte bara öppnade dörren för inkompetens och oförmåga utan också tvingade släppa in kriminella som inte bara städade bort damm utan nu försvann även deras smycken och pengar i större utsträckning än tidigare.

Där LOV fungerar och där kontroll visar att entreprenadverksamhet är lyckad ska naturligtvis ges fortsatta möjligheter men inte som enda lösning. Kommunen måste kunna gå in och ta över där klagomålen varit starka.

Denna falska valfrihet som annars bara de mest mörkblå ögon kan försvara har verkligheten nu avslöjat. Allt fler kommuner revolterar och återkommunaliserar hemtjänsten. Inte ens alliansen vågar ta till lagskydd för att kräva rätt till en ”valfrihet” som bara är en chimär.

Alliansens lekstuga och Annie Lööfs ”taförsigsamhet” krackelerar då verkligheten visar upp den falska valfrihetens cyniska ansikte.

Det är ingen tvekan om att här går en skiljelinje mellan de politiska yttersta blocken. Men jag som småföretagare och som värnar den fria företagsamheten kan inte förlika mig med att hemtjänst och skolstädning säljs ut till lägstbjudande. Så jag applåderar nu återkommunaliseringen där samhällets ansvar inte får svikta.

Börje Peratt

REF
SR: M backar om valfrihetssystem i hemtjänsten
LT Södertälje Jome fick stora summor av Arbetsförmedlingen , Jalmar Carlson, Roger Stigell. Publicerad 13 nov 2013
Flamman: Nu slår vinstkritikerna tillbaka
KA Debatt: ”Jag vill inte betala för aktieutdelning” 2013-09-27

Posted in: Alliansen, Politik