Svensk senfärdighet i Uganda

Posted on 28 februari, 2014

0


När samtliga biståndsländer i Uganda samfällt stryper sina bidrag pga av den medeltida antihomolagen så tvekar svensk regering och dess biståndsorgan.

Skynda långsamt är inte detsamma som att sakna initiativ. Om något sker i skymundan kanske man inte ska kritisera den processen. Men det ser onekligen inte bra ut att fortsätta dela ut medel till ett land som så uppenbart kränker mänskliga rättigheter.

Börje Peratt

Ref
SR: Väst drar in bistånd till Uganda Rikard Myrenberg 28 feb 2014

Posted in: Politik