Nuonaffären i konstitutionsutskottet

Posted on 17 april, 2014

2


Centern har under Maud Olofsson och framåt haft ansvar för näringspolitiska frågor. Utan undantag har C visat svår inkompetens i en rad fall, värst är Nuonaffären. Vattenfall har fått skriva ned värdet med 30 Miljarder från de nästan 100 miljarder som köpet kostade.

Konstitutionsutskottet med Peter Eriksson (MP) som ordförande försökte idag 17 maj 2014, grilla Fredrik Reinfeldt då Maud Olofsson vägrade inställa sig. Det som kom fram var att Näringsdepartementet, då under Maud Olofssons ledning, brustit i beredningen.

På Konstitutionsutskottets ordförande, Peter Erikssons (MP) fråga vad regeringen och statsministern visste, svarade Reinfeldt:

– Jag fick veta om förvärvet efter att det blev offentligt.

Peter Eriksson frågade också om Reinfeldt hade pratat med förra näringsministern Maud Olofsson (C) om att ett ”större förvärv var på gång” varpå Reinfeldt svarade:


– Nej, jag var inte informerad om detta.

Reinfeldt gjorde sedan vad han kunde för att försvara Olofssons hantering men kunde inte undfly frågan om regeringens ansvar. Utskottets dom får utpröva om ett konstitutionsbrott begåtts och i så fall ligger nog fler än Maud Olofsson och Centern illa till.

Vattenfall är ett helägt statligt affärsverk och man måste fråga sig hur ansvarig näringsminister tillika vice statsminister kan undgå att diskutera Sveriges genom tidernas största affär med finans- och statsministern.

Reinfeldt nekar till någon sådan diskussion och i alla händelser svär han sig fri från att ha medverkat i beredningen. Inte ens finansminister Borg eller finansmarknadsminister Norman säger sig ha känt till affären förrän genom media i slutet av februari.

Borg menade under sin utfrågning att regelverket är tydligt, en gemensamberedning kan inte ersättas.

– Låt mig understryka att ställningstagandet ska gemensamberedas, det kan inte ersättas av någon annan beredningsform.

När Borg fick frågan om hur han anser att han och övriga regeringen hanterat affären svarade han.

– Min bedömning är att den här affären genomfördes på grunder utifrån att det var ett marknadsmässigt pris. Sedan fanns det en brist i beredningsprocessen och det rör ställningstagandet i ägarsamordningen.

Oppositionen betonar att regeringen har ett kollektivt ansvar.

Men man kan ifrågasätta att alla ska straffas om en minister eller ett departement gjort fel och inte fullföljt gemensamberedningen enligt riktlinjer. Å andra sidan är det så osannolikt att finansdepartementet enbart höll detta på tjänstemannanivå och att det aldrig kom högre. Affären diskuterades ju! Någonstans ligger en hund begraven.

Stefan Löfven har föreslagit en kommission men när nu konstitutionsutskottet tagit på sig att utreda och döma i frågan kan man tycka att en kommission vore ett steg nedåt.
Det går inte att komma ifrån att Olofsson och näringsdepartementet bär huvudansvaret för hur ägaren dvs staten har skött ärendet.

Sedan kan man tycka att den som borde ta över ansvaret är Vattenfalls ledning som lyckades manipulera både styrelse, minister och ägare dvs staten. Naturligtvis hävdar Vattenfalls förre vd Lars G Josefsson att man inte vilselett någon.

SvD Näringsliv avslöjade under 2013 hur både regeringen och Vattenfalls ledning redan vid köptillfället varnats för att prislappen på Nuon, 97 miljarder kronor, var på tok för högt.

”Avslöjandet att till och med regeringens tjänstmän varnat för att det gigantiska köpet fick stor uppmärksamhet. Många ifrågasatta återigen den redan hårt kritiserade affären. Miljöpartiet KU-anmälde till och med den tidigare näringsministern Maud Olofsson.”

Sveriges sämsta affär någonsin
Kommer detta att påverka väljare. Ja sannolikt. Ärendet vittnar om en svår inkompetens och i dagsläget har det kostat landet 30 miljarder kronor. Även om oppositionen gärna vill få Moderaterna att dela på hundhuvudet så blir det i slutändan C som bär det. Och ”det skit desamma” om Reinfeldt eller Borg fått reda på detta i mail, brev eller samtal. Ansvaret låg hos näringsministern.

Vattenfalls förre vd Lars G Josefsson och hans följeslagare skrattar hela vägen till banken.

Börje Peratt

Referens

SVT: Reinfeldt: Jag var inte informerad, Örjan Magnusson, 17 april 2014
SVT: Förhör om bottenköpet Nuon Anna H Svensson 15 april 2014
DN Borg: Jag fick höra om Nuon–affären via media, Jens Kärrman, 2014-04-15
Expressen: Borg ger Olofsson ansvaret för Nuon, Ludvig Drevfjäll 15 apr 2014
SvD Näringsliv: ”Styrelsen blev inte vilseledd om Nuon” , TT, 14 april 2014
Sveriges Radio Ekot: Oklart om regeringens inblandning i Nuon-affären Tomas Ramberg, Erik Hedtjärn, 27 juli 2013
AB Centern vill inte ha skulden för Nuon, Ingvar Persson, 2013-08-01

Posted in: Centerpartiet