Alliansens kapsejsar

Posted on 19 april, 2014

0


Alliansens stolta skepp håller inte längre ihop. Det räcker inte med en god styrman som håller koll på finanserna eller en stadig kapten vid rorkulten om seglet är i trasor och fladdrar för vinden.

Låt oss se vad som hänt med den ambitiösa plan som lades upp mellan de fyra ingående partierna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Sex gemensamma arbetsgrupper sjösattes 1 november 2004 som skulle ta fram gemensamma politiska förslag inför valet 2006.

  1. Ekonomisk politik för tillväxt Mikael Odenberg (M)  ordförande, Karin Pilsäter (FP), Mats Odell (KD) samt Roger Tiefensee (C).
  2. Mer kunskap – en modern utbildningspolitik Jan Björklund (FP) ordförande, Sten Tolgfors (M), Inger Davidsson (KD) samt Sofia Larsen (C).
  3. Sverige i världen på 2000-talet (utrikespolitik och EU)  Gunilla Carlsson (M)  ordförande, Cecilia Malmström (FP), Anders Wijkman (KD) samt Agne Hansson (C).
  4. Välfärd för trygghet och valfrihet (hälso- och sjukvård) Maria Larsson (KD) ordförande, Kristina Axén Olin (M), Erik Ullenhag (FP) samt Kenneth Johansson (C).
  5. Tillväxtregion Sverige (arbetsmarknads- och näringspolitik) Åsa Torstensson (C) ordförande, Sven Otto Littorin (M), Anna Grönlund Krantz (FP) samt Per Landgren (KD)
  6. Rättspolitik för trygghet Johan Pehrson (FP) ordförande,  Beatrice Ask (M), Peter Althin (KD) samt Johan Linander (C)

Borg lyckades hålla svensk ekonomi på fötter även då Euron och dollarn föll. Men det fanns ett missnöje som rörde jobb, arbetsmarknad infrastruktur och samhället i sin helhet.

Visioner om ett rikare samhälle har gått i stå och kulturen har drabbats
Fram till valet 2010 lutade opinionen åt en rödgrön övervikt. Men sannolikt var det Sverigedemokraterna som tippade över till Alliansens fördel.

I de allmänna valen 2010 fick Sverigedemokraterna för första gången stöd hos över fyra procent av väljarna i valet till riksdagen och fick 20 mandat (5,7 procent av rösterna). Enligt en sammanställning har SD sitt starkaste stöd till övervägande del i traditionellt socialdemokratiskt styrda kommuner, koncentrerade till Sydsverige.

Det gick något av en chockvåg genom Sverige att nationalpartister (nazister och rasister) tagit sig in Sveriges riksdag. Och sedan dess har man näst intill dubblat sin väljaropinion och ligger kring 10%.

I själva verket är framväxten av ett populistiskt parti en kritik av och ett svidande nederlag för övriga partier. Och även om SD räddade Alliansen 2010 så blir det sannolikt så att SD nu med sina 10 % slår ut minst en av Alliansens småpartier.

Ta från de fattiga ge till de rika

Moderaterna har på sina 8 år lyckats både skapa en stark ekonomi och återinrätta feodalismen med ett allt orättvisare samhälle och alltfler i fattigdom.

Krisen i skolan

Folkpartiet fick ansvar för skola och utbildning och här har svensk skola på alla stadier upp till universitet sjunkit som en bojsten.

Skolan har försämrats katastrofalt under Jan Björklund, fastslår internationell studie.
Årliga internationella studier och undersökningar visar att Jan Björklund har missat målet och med sin liberalism kastat 100 000-tals elever ut i vanmaktens okunskap. I vilket sammanhang som helst hade han för länge sedan avskedats.

Det andra området som FP fick ansvar för var Rättspolitik för trygghet. Också här har samhällsskyddet tappat greppet. Inom de områden som det har ställts mest krav har politiken inte hängt med och egentligen är det Beatrice Ask (M) som får ta på sig ansvaret. Flathet, obeslutsamhet och meningslösa insatser (läs inkompetenta) har präglat alliansens politik när det rör mobbing, Internet näthat och spam, huliganvåld och våld mot kvinnor. Man har tappat greppet om polisen och vad man ska prioritera.

FP bibehåller ändå sin opinion som näst störst av Alliansens partier. Det bör innebära att de övriga småpartierna lyckats sämre.

En individorienterad politik som manglat individen

Kristdemokraterna fick ansvar för Välfärd för trygghet och valfrihet. Under dessa åtta år har välfärden snarare förvandlats till ofärd. Försäkringskassan liknar alltmer den amerikanska fria företagsamhetens där man numer avfärdar de mest legitima sjukskrivningar. Pendeln slog 180 grader bort från den under Socialdemokraterna där man enkelt kunde bli förtidspensionerad och få livstidspension redan vid 40 eller ännu tidigare. Något som vissa invandrargrupper utnyttjat fullt ut och som givit bränsle åt dem som nu röstar på SD. (Greklands ekonomiska och etiska förfall)

Centerns kris öppnar dörren för en ny politisk aktör?

Centern har historiskt och i nutid ett antal tillkortakommanden som inte försvinner i mediabruset. Men sannolikt är det så att de senaste ligger till grund för den sjunkande opinionen. Om vi tittar på de ansvarsområden som Centern har inom Alliansen är de få av dem som får godkänt. Förutom att man skulle lägga grund för Tillväxtregion Sverige fick man också mandat att ansvara för näringsliv, lantbruk och livsmedel, infrastruktur (järnväg och vägnät mm), telecom och internet. Om vi tittar på just dessa områden så är det här som några av Sveriges värsta nedgångar skett. Under Mauderan fick inte SAAB nödvändigt stöd att överleva för ”staten skulle inte producera bilar”.

Men vi skulle producera energi och Maud skrev på Sveriges sämsta internationella affär någonsin (Nuon).

Urspårningar ökar – Helhetsansvar för järnvägstrafiken saknas

C drev igenom att järnvägen kunde handlas upp av utländska aktörer och svenska järnvägsnätet är nu kraftigt misskött. Det är än så länge bara tur som klarat resenärer från en allvarlig olycka.

SVT Debatt: Dagens Center stödjer en landsbygdsfientlig politik

Också lantbruk och livsmedel har hamnat på löpsedlarna. Jordbruksminister eller snarare Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har i grunden misslyckats med sitt uppdrag att stärka landsbygden och de som ska säkra svenskproducerat livsmedel. Sveket mot bönderna torde kunna betraktas som högförräderi.

Mobil dödar i trafiken

När det gäller telecom och internet har Sverige det sämsta skyddet i Europa. Under förra mandatperioden vägrade dåvarande minister att begränsa mobiltelefon under bilkörning. Då alla andra länder infört stränga restriktioner åker föräldrar i Sverige omkring och smsar under bilkörning medan barnen tittar på och därmed själva tycker att man kan smsa medan man cyklar.

Mobilförbud i bil

Det tog oss fram till slutet 2013 att nå fram till en luddig lag som fortfarande tillåter mobil då man kör. (Mobilanvändning i bilen kan bli dyrt.)

Rikskriminal IT-brott om näthat, en intervju

När det gäller Internet har C valt att ställa sig på de anonyma näthuliganernas och fildelarnas sida. De som förföljer och trakasserar eller som stjäl upphovsrättsskyddat material har sitt skydd av C. Även de som skickar ut spam. I de flesta andra länder är det förbjudet. När det sker i Sverige såsom då Västerås kommun drabbas kommer man inte åt avsändarna pga att Centerns politik skyddar dem. (Hela kommunen lamslogs av spam)

C slår sig för bröstet för att man skyddar integriteten på nätet. (Centerpartiet och Piratpartiet har likartad syn på integritet) (Centerpartiet lanserar öppenhetsprogram )

– Centerpartiet försvarar tanken att det ska vara möjligt att vara anonym på Internet genom krypterings- och anonymiseringstjänster. Internet ska vara ett område där den enskilde anonymt kan agera, exempelvis uttrycka sina åsikter, söka information och interagera med andra människor. Att förbjuda någon att vara anonym på Internet vore som att förbjuda någon att skicka anonyma i insändare till tidningar eller att tvinga människor att legitimera sig för att få skicka ett vanligt brev med posten.

Detta ogenomtänkta och flummiga citat gillas av trollen och utgör ett försvar för att anonymt kunna kränka andras integritet. C hade istället kunna lyfta fram att varje tidning har en ansvarig utgivare som får ta ansvar för allt som publiceras i tidningen även anonyma insändare. På nätet finns inte detta ansvar. Men det borde inrättas.

Nä C har för länge sedan tappat greppet. Och frågan är om man drabbats av entrism dvs att mer eller mindre kriminella extremliberalister tagit sig in och orsakat den krackelering som nu leder C ut ur Riksdagen. Ja för med den politik man nu för hör man inte hemma där. De få från det gamla gardet som är kvar tycks tro att man driver en C-linje i enlighet med tidigare grunder. Frågan är hur förblindad man är. Vill man inte se verkligheten? (Frihet och integritet på Internet)

Summa kardemumma är att FP och C misskött sina politiska åtaganden, Moderaterna har lyckats med målet att föra över från de fattiga till de rika och KD har försökt upprätthålla någon slags samhällsmoral men antagligen hamnat i händerna på ”taförsigsamheten” och inte stått emot den avhumanisering som skett under Alliansen.

Börje Peratt

 

Posted in: Alliansen