Drogliberalismens myter

Posted on 19 juni, 2014

0


Myterna om effekten av drogliberalism mörkar hur problemen växer.[1] Den drogliberale förälder som önskar sitt barn en trygg värld är milt uttryckt en förnekare som likt alla som vill undvika ansvar hycklar om problem och konsekvenser av drogmissbruk.

Det fysiska, mentala, ekonomiska och sociala lidande som bruket av droger kan medföra är en skada och sorg som drabbat så många att världssamfunden valt att förbjuda bruket och straffa främst langare och tillverkare. Användare får på olika håll i världen en allt liberalare lagstiftning och det har visat sig ge en annan belastning på samhället i form av ökade vårdkostnader. Men inte minskad kriminalitet. Det är naturligt då en drogad hjärna fattar sämre beslut än en som är nykter. Vi har också fått en kraftig ökning av drogrelaterade olyckor,[Bilden] våld och dödsfall.

Fatal car crash pot use

Med tanke på vad detta bruk orsakar i form inte bara av ett ökat antal olyckor utan av all slags kriminalitet borde det vara ett moraliskt åtagande att hålla sig från all sådan verksamhet. Varje person som vill ge sina barn en trygg uppväxt bör enligt mitt förmenande ta avstånd även från lättare droger då vi vet att dessa riskerar leda till bruk av allt hårdare och snabbt beroendeframkallande substanser.

Liberaliseringsentusiasterna tar ibland upp Portugal som exempel på lyckad avkriminalisering. År 2001 ändrades drogpolitiken i Portugal. Bruk och innehav av mindre mängder narkotika skulle fortfarande vara förbjudet, men räknades inte längre som kriminella handlingar. Samtidigt ökade budgeten för vård, behandling och utbildning mycket kraftigt. Från ungefär 25 miljoner euro per år i slutet av 90-talet till 75 miljoner 2013. Detta i ett av Europas fattigaste länder. Om man granskar situation, studier och statistik finner man att siffrorna över drogrelaterad död har stigit. Mord har ökat med 40% sedan milleniumskiftet. Trots detta är det drogliberalerna som äger nätet med ett eller annat undantag. [2]

Man kan stolt framhäva att hela 48 000 får hjälp med avgiftning varje år, motsvarande i Holland är 78 000. Dessa drogliberalismens länder tvingas till en alltmer krävande insats på ett växande drogrelaterat vårdbehov. Antalet inneliggande vårdplatser ökar konstant i Portugal medan det minskar i övriga Europa. João Goulão ansvarig för genomförandet av drogpolitiken i Portugal pekar på nedgången i konsumtion av cannabis bland de yngre, 15-19-åringarna, men mörkar att den ökat med 50 procent bland 20-24-åringarna![3] Lika vilseledande är Greenwalds påstående att hiv och aids minskar bland portugisiska narkomaner. Portugal har Europas högsta förekomst av aids bland narkomaner och var det enda landet i Europa som redovisade en ökning av antalet nya fall. Statistiken visar enligt EMCDDA-rapporten 2007 [4] (EMMCD 2012 att det var 703 intravenösa missbrukare diagnostiserade för aids i Portugal 2006 jämfört med det näst värsta landet Estland med 191.
I Sverige är det Piratpartiet som driver drogliberalismens skeppsvrak med påståenden som går stick i stäv med statistiken.

– Piratpartiets mötesplattform

https://forum.piratpartiet.se/Topic165379-110-10.aspx 25 okt 2009 – [TIDIGARE: Drogliberalismen i partiet.] … Se på Portugal, de avkriminaliserade heroin, resultatet blev att antalet missbrukare sjönk kraftigt. (Piratpartiets påstående är snedvridet och felaktigt)

Förnekare vrider gärna på verkligheten för att gynna sina egna demoraliserade värderingar. Och som sagt värst är de hycklare som samtidigt påstår sig önska en tryggare värld för sina barn.

Jag gissar att det finns de som anser sig kunna hantera sitt droganvändande på ett tillräckligt kontrollerat sätt men merparten förlorar stamina, dvs handlingskraft och riskerar allt större problem personligt, socialt, yrkesmässigt, hälsomässigt, ekonomiskt.
Lär dig naturliga metoder för avslappning och att må bättre, de kostar inget annat än lite tid och träning. Jo kurser kan kosta men de är ofta personligt utvecklande och varje litet steg i denna självutvecklingens väg kan vara värd en ekonomisk investering i sig själv.

Börje Peratt

Referenser
1) Myterna om avkriminaliseringen i Portugal – Pelle Olsson ”Generös satsning att hjälpa narkotikaberoende” Länk Pdf
2) jajamens Blogg Drogliberalerna ger sig inte
3) Legalisering av cannabis leder till ökat användande , Bo Anderssen (FP) (vice ordförande i sociala utskottet, samt ledamot i SDN-norra Hisingen) 15 juni 2013 GP LÄNK
4) Googla EMCDDA – Europa http://www.emcdda.europa.eu/…cfm/att_228272_SV_TDAT14001SVN.pdf
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. EUROPEISK NARKOTIKARAPPORT 2014

Posted in: Kriminalitet