Kampen mot könsstympning

Posted on 20 juni, 2014

0


Hel svensk skolklass könsstympad. ”Ett 60-tal fall av könsstympning av unga flickor har upptäckts i Norrköping sedan i mars. I en skolklass hade samtliga 30 elever könsstympats, uppger Norrköpings Tidningar.”

Sveriges Radio meddelar på nyheterna idag midsommarafton 2014 denna förskräckliga nyhet. Nåväl det verkar som att inte hela men en majoritet av flickorna är könsstympade. Oavsett felaktigheter i medias rubriksättning så kvarstår den fruktansvärda verkligheten.

Kritik mot denna sedvänja kan vara problematisk och möjligen är det så att Socialstyrelsen och RFSU hymlar genom att tona ned begreppet stympning då det anses försvåra dialogen. Känner vi igen detta från en folkvald som ansåg att hedersmord var ett rasistiskt begrepp. Och som ansåg det fel att diskutera problematiken i Sverige. Jo kanske 100 000 svenska flickor och även unga män riskerar idag tvångsäktenskap. Många av dessa med hot om våld och död om de inte lyder. Inom samma kulturer finner vi också könsstympningsproblematiken. Även detta begrepp har fått antydan om att vara olämpligt.

Att säga kvinnlig omskärelse i stället för könsstympning kan låta kallt och kliniskt, som ett sätt att ”släta över” ett allvarligt brott. Samtidigt menar inte bara vissa forskare utan också Socialstyrelsen att könsstympning kan vara ett problematiskt begrepp. I Socialstyrelsens informationsmaterial (länk nedan) för skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare uppmanas till försiktighet med ordet könsstympning i kontakten med berörda personer, då det kan uppfattas som laddat och försvåra dialog.

(sidan har nu tagits bort på RFSU)

Brittiska lagar mot kvinnlig könsstympning är meningslösa
Parlamentsledamöter i Storbritannien erkänner att politisk korrekthet är det främsta hindret för att få ett slut på denna fasa.

Organisationers och myndigheters strategi
När det som kan uppfattas som svek mot kvinnors rätt byts ut mot en populism riskerar vi få en ryggradslöshet som hamnar snett. Även om man menar att dialogen med könsstymparna kräver ett ”ödmjukare” förhållningssätt måste vårt förhållningssätt vara tydligt. I Norrköping klargör man vad ingreppen har för konsekvenser enligt svensk lagstiftning men har någon stympare eller förälder lagförts?

Man kan naturligtvis fundera över ett psykologiskt beteende som liknar ”Norrmalmstorgssyndromet” och varför de drabbade kvinnorna accepterar misshandeln. De befinner sig i en förtryckande kultur där det sociala tvånget gör att dessa kvinnor till och med kan begära att få slidan ihopsydd efter barnafödande för att återställa sitt fängelse och känna sig som ”kvinna”.

Man kan naturligtvis också fundera över ursprunget till denna kulturella sedvänja, dess människosyn och särskilt synen på kvinnan.

I en kultur där respekt för kvinnan är etablerad vore ett sådant ingrepp otänkbart. Det vore i ett fritt samhälle oförlåtligt att skydda ett omänskligt, förnedrande och djupt kränkande ingrepp som dessutom är oåterkalleligt. Om en kultur innebär att sticka ut ögonen på flickor skulle man försvara det då också?

Många organisationer och engagerade kämpar mot könsstympning och inte minst skolsköterskorna som här gör en stor insats. Norrköping tycks gå i bräschen.

Hur ser då situationen ut för dessa hotade flickor?

Antalet könsstympade kvinnor ökar i Sverige beroende på invandring från sådana områden där könsstympning är vanlig.

30 miljoner flickor riskerar könsstympning
Somalia, Guinea, Djibouti och Egypten är de länder där könsstympning är vanligast. I Somalia räknar Unicef med att 98 procent av alla kvinnor mellan 15 och 49 år har blivit könsstympade. I Egypten är det 91 procent.

”Samtliga somaliskor könsstympade”
I vissa delar av världen utövas könsstympning mot flickor på fasansfullt sätt. I Etiopien är det mer vardag än undantag att flickor rövas bort, våldtas och sedan mot sin vilja tvingas gifta sig med våldtäktsmannen. Hela 69 procent av giftermålen i Etiopien antas börja på detta sätt, enligt statistik från etiopiska myndigheter.

Lagstiftning
Könsstympning av kvinnor är förbjudet i Sverige och kan ge upp till tio års fängelse. Det är också straffbart även om ingreppet utförs i ett annat land.

Hade Palme levt hade han förmodligen öppet deklarerat sin åsikt om oskicket och lagt till ett kraftord. Finns det modet hos någon av de svenska partiledarna? Jo Folkpartiet har det i alla fall på sitt program.

Amnesty International hymlar inte, de kallar det för sitt rätta namn: Kvinnlig könsstympning är tortyr.
Enligt Amnesty kan kränkningar av mänskliga rättigheter inte legitimeras med hänvisning till religiösa eller kulturella traditioner.

6 feb är den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Låt årets alla dagar omfattas av denna kamp.

Vill du göra något så stöd Amnesty

Börje Peratt

Referenser

Svåra plågor för stympade kvinnor. Moniqa Swälas, Gefle Dagblad 2013-03-02,

Posted in: Könsstympning