EU hotet mot svenskt självförsörjande!

Posted on 15 juli, 2014

1


Inför kommande val är det bra att klargöra några väsentliga frågetecken kring EU, medlemskap, kostnader och vinster. Klart är att EU långsiktigt fört en politik som hotar vår självförsörjning. Idag är fisken decimerad, bönderna går på knäna. Att laga mat på egenodlade råvaror är kriminaliserat och medicinalväxter förbjudna. Förutom det är svensk ekonomi pungslagen på ett sätt som saknar motstycke. Die dumme Schweden är ett uttryck som man inte längre behöver hymla om. Det är konstaterat.

400 miljarder in i EU´s svarta hål

Sedan 1995 har Sverige förlorat kring 400 miljarder genom en negativ balans. Vi har varje år förlorat mer än vi investerat, under 2013 var siffran 37 miljarder. Ovanpå detta ett antal miljarder för administrativa kostnader och en mängd arbetstimmar och kostnader för EU ansökningar som aldrig gått genom. Sverige har kanske varit sämst på just bidragsansökningar till EU eller behandlats mest orättvist från EU. Om vi räknar på en låg negativ balans på 20 miljarder per år får vi siffran 400 miljarder. Det är nästan en halv svenska nationalbudget (824 milj 2014) och vi skulle lätt klara av denna budget utan de krav på lån (45 milj kr 2014) som Sverige idag har för att klara budgeten och räntor på dessa helt onödiga lån.

EU’s förbud mot medicinalväxter

EU har stick i stäv mot folkets intresse valt att förbjuda medicinalväxter och i princip kriminaliserat användning av dem.
1 maj 2011 genomförde EU direktivet om traditionella växtbaserade läkemedel (THMPD) som gjorde tusentals medicinalväxter illegala. De flesta av de mest användbara och effektiva växtbaserade produkter på EU-marknaden förbjöds. Detta inkluderar medicinalväxter som är förknippade med mycket långvariga icke-europeiska sjukvårdssystem som traditionell kinesisk medicin (TCM), tibetansk medicin, Ayurveda, Södra Afrika, Amazonas och andra traditioner.

Den bakomliggande agendan är ett allvarligt hot mot alternativ medicin.

Snart förbjudet att odla sin egen mat

Ett EU-direktiv förbjuder all odling med egna fröer och sticklingar – även i liten skala. Den som vill odla hemma i fortsättningen kommer att hänvisas till särskilda industriellt framställda frösorter som EU har godkänt på förhand. (Länk)

Röst som vill upphäva EU:s förbud mot örter ekar tomt.

Tokerierna i EU’s direktiv hotar även kanelbullen. I Danmark har den nu blivit förbjuden.

Många förnekare försöker skämta bort EU-direktiv som mot LCHF, GI märkning, med att det är omöjligt att följa. Då har man inte förstått allvaret i hur långt in i köket EU är beredda att gå. Dahlqvist blogg.

EU öppnade slussen för en miljökatastrof

Fram till 1995 hölls den kinesiska mellanskarven i schack och inga bosättningar fanns norr om Kalmarsund. Då beräknades den till ca 2000 exemplar. Lobbyister från främst ornitologer har lyckats påverka EU-politiker att fridlysa detta skadedjur. Idag finns en kvartsmiljon i norden och det har orsakat en våldsam konflikt mellan naturmänniskor och främst ornitologer vars perspektiv är det enda gångbara även hos Naturvårdsverket. Den stora frågan är vilket intresse som ligger bakom att utplåna våra vatten på fisk, medverka till övergödning och döda undervattensmiljön.

Var vid fiskdisken på Coopen, Värmdö mitt i skärgården. Där låg abborre, gös, lax m fl läckert upplagda. Jag frågade expediten om någon fisk kom från Östersjön. Tänkte jag skulle stödja någon stackars skärgårdsbo. Nej, säger han stolt, ingen av fiskarna kommer från Östersjön. Det är ett försäljningsargument, den fisken är för hårt ansatt. Hur har det blivit så här att till och med kusten är fiskfri. Det var inte länge sedan som Östersjön stod för 25 % av världens torskfångster (1984) vilket var alldeles för mycket skulle det visa sig. Men kustens fiskbestånd stod sig starka tills den kinesiska skarven anlände till Stockholms skärgård för första gången 1994. Problemen började med vårt EU – inträde 1998 och rödlistningen av den kinesiska skarven eller i dagligt tal; mellanskarven. Phalacrocorax carbo sinensis Blumenbach. Europeiska kommissionen rödlistade alltså helt fel fågel, en invasiv främmande art hitförd från Kina av holländare på 1600-talet. Vår ursprungsskarv återfinns numera bara i Nordnorge i Skandinavien.(LÄNK)

En klassisk reaktion när man har gjort fel är att vidhålla sitt beslut. I maktens korridorer är det näst intill omöjligt att ändra sig. Den miljökatastrof som nu pågår i Nordens vatten torde resultera i att inte bara vår fiskeflotta försvinner utan att även sportfiskarna får nöja sig med inplanterad fisk som växer upp på konstgjord väg och planteras ut. Men numera får vi importera fisk. När skarvarna kommer i tusental rensar de fiskepopulationerna och till slut finns inget kvar.

Norska Nej argument till EU gäller även övriga Norden

– EU har visat sig vara en dålig förvaltare av miljö- och naturresurser, lantbrukspolitiken och fiskepolitiken är en skandal. EU försöker bli ett mäktigt handelsblock och bygger murar mot resten av världen. Utanför EU har vi möjlighet att föra en annan politik och delta med en självständig röst i internationella förhandlingar. (Sigbjörn Gjelsvik, ordförande i norska Nei til EU)

Det finns i Sverige en aktivistförening Folkrörelsen Nej till EU som främst riktar in sig på att upplysa hur extremhögern tagit över alltmer i EU.

Högern är således kraftigt delad. De kanske starkaste krafterna mot EU är högerpopulister i Frankrike och England UKIP. Ukip har lyckats bilda en EU fientlig grupp i EU. I Sverige är också SD uttalat mot EU. Men även Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti. För att erbjuda ett icke Vänster-Höger polariserat EU-kritiskt parti bildades mittpartiet Demokraterna som en tydlig demokratisk kraft mot EU. Systerpartiet Demokraterne i Danmark verkar åt samma håll. Demokraterne på Facebook.

Finns det då något bra med EU som möjligheter att röra sig fritt över gränser. Ja med fri rörlighet finns större möjligheter till arbetskraftsrörlighet men också många negativa effekter.
Med det har maffian lättare åtkomst och kriminaliteten ökar. Trafficking har exploderat med utnyttjande av försvarslösa människor och i Sverige får vi allt fler tiggare och uteliggare då omkringliggande länder förbjuder dem.

Förbud mot djur-testad kosmetika är viktigt. Men det gäller enbart försäljning inom EU och det är ett globalt problem. Så detta visar på att avgränsningar till EU inte begränsar. När det gäller EU och snusförbud skulle det vara av kuriost intresse att få en uppfattning om hur många som nu väljer V eller SD pga av denna fråga.

Sverige har en global marknad, låt oss göra gemensam sak med starka krafter inte bara i Norge och Island utan även i Danmark och kanske Finland. En Nordisk Union har diskuterats länge. I alla händelser skulle ett utökat Nordiskt samarbete stärka självförsörjningen.

Börje Peratt

Posted in: Demokrati, EU