Svåra frågor för kommande regering

Posted on 18 augusti, 2014

0


Kristdemokraternas ansvar har varit vård och omsorg. Utvecklingen av den är lika ledsam som skolan och landsbygden.

Flyktingarmadan

En fråga till våra politiker: Hur tänker man sig att ta emot alla dessa flyktingar som inte kan få rätt mottagande därför att både migrationsverk och sociala myndigheter redan är överlupna och flera tjänstemän har gått in i väggen?

Vård och omsorg i fritt fall
Hur tänker man då vårdpersonal redan idag sjukskrivs eller hoppar av sitt jobb eftersom de inte räcker till och vi får allt färre som tar hand om ett alltmer ökat behov? De som redan bor här får inte den hjälp och den vård de behöver. Hur tänker man ??!! Hur tänker man då svenska ungdomar med läkarintyg inte får vård och avslag på försäkringspengar fast de är allvarligt sjuka och flyktingar/invandrare får stadig månadslön och hjälp? Ja inte alla, men många ensamkommande skickas till vårdboende för kriminella där deras ”utbildning” leder till missbruk och stöld. Kommuner som kritiseras svarar med att de har inga andra alternativ.

Att som idag mörka dessa frågor av rädsla för att ta de beslut man borde ta kommer att få svåra konsekvenser i en alltmer ökad polarisering i samhället och sannolikt med en ökad kriminalitet. När Alliansens partier talar om trygghet så har deras reala politik orsakat ökad fattigdom, alltfler i desperation och en återgång till de orättvisa förhållanden som fanns under början av 1900-talet.

Ytterligheter

Miljöpartiets klimatstrid anser jag vara felfokuserad och bidrar inte till en lösning. Vänstern har åtminstone en klar linje liksom SD och där har vi en tydlig polarisering som även visat sig i gatustrider. Ska då Socialdemokraterna klara av att ta över rodret med denna ytterligheternas kartbild? Man vill inte gå åt vänster och inte åt SD hållet. Men man måste ta hand om surdegar som invandringspolitik annars får vi en svårstyrd maktfördelning i riksdagen.

/BP