Palestinska reaktioner visar både på succébo och fiaskobo

Posted on 5 oktober, 2014

1


palestinan_map
Ställningstagandet från Socialdemokratiskt håll om att erkänna Palestina är på inget sätt nytt och något som även V och MP sedan länge ställt sig bakom. I en gemensam artikel från 2011 skriver fyra riksdagsledamöter från S, MP och V (då i opposition) ”Erkänn Palestina som fri stat”. [1]

”Trots att Palestina uppfyller kraven för att godkännas som en egen stat vacklar den svenska regeringen [Alliansen 2011]. Vår fråga till Carl Bildt är: på vilka grunder väljer regeringen att Sverige inte ska godkänna Palestinas rätt att existera?, skriver riksdagsledamöter från S, MP och V.”

Pierre Schori, följde upp med en liknande uppmaning något år senare (2012) ”Sverige bör erkänna Palestina”. [2] Att S nu i regeringsställning fullföljer sin intention är således naturligt och bör ske i rask takt.

Cecilia Uddén, Sveriges Radios reporter på plats i Jerusalem under Judarnas högtid Yom Kippur rapporterar om Palestiniers reaktioner på ett framtida erkännande av staten Palestina. När jag läser dessa citat slås jag av hur tydligt de illustrerar förutsättningar för att lyckas.

I min bok Succébo – Fröet till Framgång reder jag ut förutsättningarna för att åstadkomma gynnsamma lösningar, förändra sin framtid och skapa nytt.
Inte bara tänkande utan känsla och tro har stor betydelse för just succébo som innebär samma starka kraft som placebo. Där succébo står för positiv och gynnsam förnyelse står placebo för helande och hälsa. Deras motsatser som inte ger några förändringar alls eller i värsta fall orsakar negativa konsekvenser kallas fiaskobo och nocebo (nucebo).

Tron på förändring är nödvändig för att ge visionen det mentala stöd och den emotionella energi som leder till det man önskar sig. Mängder av vetenskapliga studier har slagit fast dessa faktum.

Uddén citerar fyra palestinier, två som representerar succébo och två som representerar fiaskobo.

Succébo

Faisal: – Respekt! Bravo! Vi tackar Sverige. Bättre sent än aldrig.
Jawwad: – Vi hoppas att alla stater följer Sveriges exempel och erkänner Palestina, en tvåstatslösning längs 1967 års gränser.

Fiaskobo

Men Noha tycker att erkännandet är meningslöst. Hon frågar vad det är Sverige erkänner. – Vi är ju ockuperade, vi har ingen stat. De enda som kan ge oss en stat är motståndsrörelsen, Hamas.
Yacoub som säljer granatäppeljuice är inne på samma linje. – Vi kommer aldrig att få någon palestinsk stat. Det är lika omöjligt som för Satan att komma in i paradiset.

Dessa två motsatta uppfattningar representerar således inte bara ytterligheterna av optimism och pessimism utan själva grunderna för vad som leder till framgång och till misslyckande.

Gaza - efter en av hundratals israeliska terrorbombningar

Gaza – efter en av hundratals israeliska terrorbombningar

”Enough is enough!”

Att den nya svenska regeringen nu klargör att man tänker erkänna staten Palestina sänder tydliga signaler till omvärlden. ”Enough is enough!” Stoppa blodbadet. Upprätta en för framtiden nödvändig och rättvis relation mellan två intilliggande stater som måste lära sig leva i fredligt samförstånd. Förutsättningarna för att detta ska lyckas ligger i den mentala och emotionella inställningen och där finns mycket att jobba på för alla inblandade.

Börje Peratt

Länkar

1) PETER HULTQVIST (S) MONICA GREEN (S) PETER RÅDBERG (MP) TORBJÖRN BJÖRLUND (V) 22 september 2011, ”Erkänn Palestina som fri stat”, Svenska Dagbladet SvD – Brännpunkt. LÄNK

2) Pierre Schori, fd FN-ambassadör ”Sverige bör erkänna Palestina” DN 2012-06-29 LÄNK

Torbjörn Sassersson, Newsvoice, 5 okt 2014, Margot Wallström: ”Det är inte USA som bestämmer vår politik” LÄNK

Posted in: Palestinakrisen