Magdalena Andersson ibland ska man bara vara tyst!

Posted on 5 december, 2014

1


I rådande situation då Socialdemokraternas ord står mer i rampljuset än någonsin kallar finansminister Magdalena Andersson pariapartiet Sverigedemokraterna för fascistparti och därmed indirekt alla dess väljare för fascister.

Det låter som ett utbrott i vredesmod och besvikelse över att Alliansens gjorde sig beroende av SD för att kunna ta chansen att ta över och regera vidare. Visst var det en korkad idé från Alliansen underblåst av en än mer korkad KG Bergström som dömer Löfvéns beslut om Nyval som desperat. Nej du Bergström, man ska inte klippa kattens svans fler gånger. Löfvéns beslut var det enda rimliga.

Expressens nya rabiata kampanj mot S ursäktar dock inte att S gör rabiata utfall SD. Ibland ska man bara vara tyst och räkna till tusen om det krävs.

Alldeles oavsett vad SD har för ursprung så råder det ingen tvekan om att partiet har ställt upp en nolltolerans och kämpar med de mörkare krafterna. De som glider över utesluts. Åkesson och kärnan av SD har uppenbarligen varit mycket bestämda på den punkten.
Om det är en strategi för att sedan kliva ur fårakläderna och visa sitt rätta ansikte kan vi idag omöjligt veta.
Men en sak torde vara tämligen säker. Majoriteten av väljarna har missnöjesröstat för att deras egna partier inte tagit tag i besvärliga frågor kring asyl och immigration. Dessa problem rör främst förmågan att på ett medmänskligt sätt ta hand om strömmen av människor från vedervärdiga omständigheter. Märkligt nog har flera som kommit hit sagt att de har hamnat ur askan i elden. Sverige erbjuder således andra men också vidriga omständigheter.

Att övriga riksdagspartier lever i en ljusblå värld okunniga om det som pågår och konsekvenserna av öppna slussar men alldeles för lite resurser att klara av tillströmningen. Denna arrogans mot en överbelamrad mottagning och socialarbetare som går in i väggen retar upp folk. Då vänder sig allt fler till det enda parti som vill åstadkomma en rimligare lösning. Det är inte fascism utan immigrations- och socialpolitik. Det som övriga riksdagspartier idag överlåter på Migrationsverket och kommunerna att lösa. En fullständigt förkastlig och förödande hantering som uppmanar till lycksökare att finna utdömda lokaler för en flyktingmottagning som inte ens är värdig för djurhållning.

Det svenska folket vill se nu är vilka partier som har förmåga att bryta mönstret. Magdalena Anderssons utbrott vittnar inte om det.

Börje Peratt

Annonser